CALL FOR PAPERS

Proces zgłoszeń Call for Papers jest zakończony. Dziękujemy za tak liczne zgłoszenia.
Zapraszamy do rejestracji na konferencję: REJESTRACJA

 

 


Tworzymy niepowtarzalną, pełną absorbujących tematów konferencję, konferencję gdzie w jednym miejscu zbiorą się najlepsi eksperci i praktycy. Naszym celem jest zapewnienie uczestnikom konferencji dostępu do najnowszej wiedzy, umożliwienie im podniesienia swoich kompetencji i ułatwienie współpracy oraz umożliwienie wymiany cennych doświadczeń w międzynarodowych kręgach ekspertów.

Chcemy, aby cały program konferencji w całości wypełniły prawdziwe przypadki, z którymi mieli do czynienia specjaliści bezpieczeństwa IT.

Jeśli możesz wzbogacić agendę SCS 2017 i masz ciekawą historię do przedstawienia, prześlij swoją propozycję!

Jakich prezentacji szukamy?

Interesują nas przede wszystkim studium przypadków. Konferencja nie jest zawężona do konkretnej tematyki, każdy temat związany z bezpieczeństwem IT, może być uznany za interesujący. Jednakże poniżej wskazujemy, naszym zdaniem, najciekawsze kierunki:

– Bezpieczeństwo rozwiązań mobilnych
– Bezpieczeństwo serwisów internetowych
– Najgroźniejsze ataki sieciowe – ataki typu DDoS i APT
– Techniczne i organizacyjne aspekty bezpieczeństwa
– Analiza złośliwego oprogramowania.
– Ochrona cyberprzestrzeni – wyzwania związane z bezpieczeństwem narodowym,
– Bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i administracji publicznej
– Informatyka śledcza

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia prosimy przesłać na adres: cfp@securitycasestudy.pl

Twoje zgłoszenie powinno zawierać:
– Tytuł i krótkie podsumowanie prezentacji (do 4000 znaków, w tym spacje)
– Krótką biografię autora
– Listę prezentacji autora (do 5 sztuk, nie starsze niż 5 lat)

Dodatkowe warunki
– Nie przyjmujemy prezentacji dotyczących rozwiązań i usług komercyjnych. Zainteresowanych takimi prezentacjami zapraszamy do współpracy w charakterze partnera konferencji.
– Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w konferencji, z wyjątkiem kosztów podróży i noclegów

Wraz ze złożeniem wniosku autor wiąże się do przestrzegania terminów wymienionych poniżej.

Ważne terminy
– Zgłoszenia do – 30 czerwca 2017 roku
– Ocena i wybór prezentacji – 14 lipca 2017 roku
– Przesłanie ostatecznej wersji prezentacji – 25 sierpnia 2017 roku.