CALL FOR PAPERS

Call for Papers na Security Case Study 2024 zamknięte!

Dziękujemy wszystkim, którzy nadesłali swoje prelekcje. Najlepsze propozycje zostaną zaprezentowane podczas konferencji 11.09.2024 r.

Czekamy do 15 lipca 2024r. po tym terminie ogłoszone zostaną wybrane prelekcje.

.

Wyboru prezentacji dokona Rada Programowa w składzie:.

ANDRZEJ BARTOSIEWICZ CISO #Poland CEO, CISO KOMBUD
Adam Haertle Twórca i redaktor naczelny / ZaufanaTrzeciaStrona.pl
ROBERT KOŚLA ppłk rez. mgr inż. Cybernetyk, Członek Rady Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń
Mirosław Maj Założyciel i prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, SecureVisio Cybersecurity / Trecom Cybersecurity
TOMASZ MATUŁA Information and Technology Executive, Business & ICT Advisor
KRZYSZTOF SZCZYPIORSKI Politechnika Warszawska
ZUZANNA WIECZOREK CEO/CTO Tekniska Polska Sp. z o.o.
ŁUKASZ WOJEWODA Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji

Wszystkich zgłaszających swoje propozycje prelekcji poinformujemy o wyborze.

.

Zakres zagadnień:

 • Bezpieczeństwo i wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w obszarze cyberbezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych (Cloud Security)
 • Ochrona tożsamości (w tym tematyka PSD2)
 • Ochrona danych osobowych (w szczególności danych wrażliwych)
 • Zarządzanie kryzysowe w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym przypadki dotyczące kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, a w szczególności:
  • obserwowane kampanie malware
  • kampanie phisingowe
  • wpływ pandemii na branżę cyberbezpieczeństwa
  • aspekty cyberbezpieczeństwa pracy zdalnej
  • aspekty bezpieczeństwa narodowego
  • dezinformacja/fake news
 • Słabości systemowe i metody ich badania oraz współpraca z producentami w ich usuwaniu
 • Bezpieczeństwo oprogramowania (w tym bezpieczne tworzenie kodu)
 • Bezpieczeństwo kryptografii (w tym tematyka kryptografii kwantowej)
 • Bezpieczeństwo rozwiązań mobilnych
 • Najgroźniejsze ataki sieciowe 2023 i 2024 r.
 • Analiza złośliwego oprogramowania i metody wykorzystywania analiz
 • Bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i administracji publicznej
 • Informatyka śledcza

Zasady:

 • Zgłoszenia należy przesyłać na adres: [email protected] do 16.06.2024 r.
 • Zgłoszenie powinno zawierać:
  • tytuł proponowanej prelekcji
  • streszczenie (maksymalnie 3 000 znaków liczonych ze spacjami)
  • biogram autora
  • propozycję rodzaju wystąpienia (wykład ok. 30-minutowy lub warsztaty 1,5 h/ 2×1,5 h)
  • informacje, czy prezentacja była wcześniej wygłaszana oraz informacje o ewentualnych wcześniejszych prezentacjach (preferowane będą premierowe wystąpienia) 

Dodatkowe warunki

 • Nie przyjmujemy prezentacji dotyczących rozwiązań i usług komercyjnych. Zainteresowanych takimi prezentacjami zapraszamy do współpracy w charakterze partnera konferencji
 • Powyższa zasada dotyczy wszystkich reprezentantów podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w konferencji, z wyjątkiem kosztów podróży i noclegów
 • Wraz ze złożeniem wniosku autor wiąże się do przestrzegania terminów wymienionych poniżej
  .
   


  Warto zostać prelegentem #SCS24 bo:

  .
  .

 • Wystąpisz jako ekspert, w czasie promocji wydarzenia będziesz widoczny wmediach branżowych i społecznościowych!
 • Poznasz najnowsze trendy i rozwiązania technologiczne #cyber Wymienisz się doświadczeniami oraz wzbogacisz swoją wiedzę  dot. cyberbezpieczenstwa,
 • Nawiążesz nowe kontakty i znajomości branżowe
 • Otrzymasz bezpłatny udział w całym wydarzeniu i zwrot kosztów dojazdu
 • Osoby z Twojej firmy zainteresowane udziałem otrzymają zniżkę!

Ważne terminy

 • Zgłoszenia do 16 czerwca 2024 roku
 • Ocena i wybór prezentacji – 15 lipca 2024 roku
 • Przesłanie ostatecznej wersji prezentacji – 23 sierpnia 2024 roku.
: 63%
63% Complete

10 maja 2024
Ogłoszenie „call for papers”

16 czerwca 2024 roku
Koniec przyjmowania zgłoszeń

15 lipca 2024 roku
Ocena i wybór prezentacji

23 sierpnia 2024
Przesłanie ostatecznej wersji prezentacji

Wszelkie pytania dotyczące zgłoszenia prezentacji prosimy kierować na adres: [email protected]   lub.  [email protected]

.