Rada programowa

Adam Haertle

Chief Editor, ZaufanaTrzeciaStrona.pl

Z zawodu prelegent, trener i wykładowca. Od 2004 r. regularnie występuje na wszystkich dużych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu w Polsce, gdzie zbiera najwyższe oceny w ankietach uczestników. Wykładowca studiów podyplomowych na SGH. W 2019 r. poprowadził ponad 150 prelekcji dla grup otwartych oraz zamkniętych w całej Polsce, poświęconych kwestiom bezpieczeństwa w sieci, zagrożeń związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej, prywatności oraz ochrony informacji w przedsiębiorstwie. W swoich prezentacjach prostym, przystępnym językiem i na prawdziwych przykładach opisuje realne zagrożenia czyhające na firmy i użytkowników. Bezpieczeństwem zawodowo zajmuje się od kilkunastu lat, a od ośmiu lat prowadzi pod adresem ZaufanaTrzeciaStrona.pl jeden z najpopularniejszych polskojęzycznych serwisów internetowych poświęconych bezpieczeństwu informacji. Organizator konferencji What The H@ck oraz Oh My H@ck.

Łukasz Jachowicz

SEC.pl
Pentester, analityk bezpieczeństwa skupiający się zarówno na kwestiach technicznych, jak i polityce. Jeden z gospodarzy podkastu Cyber, Cyber…
Prezes polskiego oddziału Internet Society. Były członek Rady ds. Cyfryzacji, wieloletni doradca największych firm technologicznych w kwestiach związanych z tworzeniem prawa związanego z innowacyjnością i telekomunikacją. Współpracownik organizacji pozarządowych zajmujących się kwestiami informatyzacji, zarządzania internetem i dostępem do danych publicznych.
Podkaster („Świat w trzy minuty”, „Cyber, Cyber…”). Twórca niusów – jednego z pierwszych codziennych serwisów informacyjnych w polskim internecie, i 7thGuarda – kiedyś najpopularniejszego serwisu w sieci o Linuksie i wolnym oprogramowaniu. W wolnych chwilach kolekcjonuje stare komputery, poszukuje archiwów elektronicznych sprzed dekad i przyłącza Polskę do Fidonetu. Wciąż natyka się na problem roku 2000.

Rafał Kasprzyk

ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk, Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna

Absolwent Wydziału Cybernetyki WAT (Prymus Promocji – 2004 r., Prymus Akademii – 2005 r.) W 2012 r. z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka. W 2015 r. został uhonorowany przyznaniem trzyletniego Stypendium MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców. Od 2018 roku jest kierownikiem Pracowni Modelowania i Analizy Cyberprzestrzeni na Wydziale Cybernetyki WAT. Główny obszar jego zainteresowań dotyczy modelowania, symulacji i analizy systemów sieciowych z wykorzystaniem modeli i metod badań operacyjnych, a w szczególności teorii grafów i sieci, technologii przetwarzania Big Data oraz wybranych elementów sztucznej inteligencji. Kierownik wielu projektów (m.in. CARE, COPE, CART, SAVE, THEIA, Manify) wielokrotnie wyróżnianych na Międzynarodowych Targach Wynalazczości (m.in. Bruksela, Paryż, Seul, Warszawa). Opiekun licznych zespołów studenckich zajmujących czołowe miejsca w kraju i na świecie w konkursach informatycznych.

Robert Kośla

ppłk rez. mgr inż. Cybernetyk, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwo Cyfryzacji
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – Wydział Cybernetyki.

1998-2008 zastępca dyrektora Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki UOP, a następnie zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przedstawiciel Polski w NATO Information Assurance Sub-Committee i grupach roboczych: Common Criteria, Interconnection of Networks oraz NATO PKI Advisory Cell.

2007-2008 oddelegowany do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora Władzy Wdrażającej Programy Europejskie odpowiedzialnego za budowę Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) i Systemu Informacji Wizowej (VIS).

2008-2018 w Microsoft CEE HQ w Monachium – dyrektor sektora bezpieczeństwa narodowego i obrony w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, w 23 państwach, odpowiadający za cyberbezpieczeństwo i wdrażanie nowych technologii przetwarzania danych – w tym chmury obliczeniowe.

Ekspert European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) w tematyce cyberprzestępczości i informatyki śledczej.

Od października 2018 kieruje Departamentem Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji, odpowiedzialnym za budowę Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa oraz budowę Krajowego Systemu Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa.

Bogusław Kowalski

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji i Ryzyka, CERT ENERGA

Automatyk z wykształcenia, charakteryzuje się praktyczną wiedzą na temat integracji ICT, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz automatyki w firmach z obszaru infrastruktury krytycznej. Posiada unikalne, bogate  i międzynarodowe doświadczenie zdobyte w PKN ORLEN podczas przejmowania litewskich, czeskich i niemieckich aktywów oraz krajowe w czasie realizacji projektów z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego i infrastruktury IT w Grupie ENERGA. Twórca oraz menedżer pierwszego w polskich grupach energetycznych Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Teleinformatycznego – CERT ENERGA. Od kilkunastu lat odpowiada za zarządzanie cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwem informacji. Jest wykładowcą akademickim oraz promotorem wielu prac dyplomowych z pogranicza infrastruktury i bezpieczeństwa IT. Wielokrotny prelegent oraz członek Rad Programowych kluczowych konferencji z obszaru cyberbezpieczeństwa w kraju.

Adam Lange

VP, Cyber Threat Hunting, Standard Chartered Bank
Adam posiada ponad dwie dekady doświadczenia w IT i bezpieczeństwie IT, zarówno po ofensywnej (red) jak i defensywnej (blue) stronie bezpieczeństwa. Obecnie pełni funkcję szefa zespołu Cyber Threat Hunting dla jednej z największych globalnych instytucji finansowych. W wolnym czasie „poluje” na aktorów przestępczych, analizuje złośliwe oprogramowanie i tworzy narzędzia i systemy bezpieczeństwa. Częsty prelegent na konferencjach związanych z bezpieczeństwem, takich jak Confidence, SECURE, Security bSides Warsaw i What The H@ck. Fan gier retro i Demosceny.

Mirosław Maj

Założyciel i prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz wiceprezes ComCERT SA
W latach 2017-2018 był doradcą Ministra Obrony Narodowej. Wcześniej związany z NASK, gdzie kierował zespołem CERT Polska. Był członkiem stałego zespołu ds. cyberbezpieczeństwa RP powołanego przez szefa BBN, brał udział w tworzeniu ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Prowadzi wykłady z bezpieczeństwa teleinformatycznego na PW, UJ, PwB, PJWSTK i SGH. W ramach Fundacji uczestniczy w wielu projektach propagujących wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa. Jest pomysłodawcą i inicjatorem powołania Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony jako ochotniczej organizacji wspierającej system cyberbezpieczeństwa RP. Jest współzałożycielem międzynarodowej fundacji – Open CSIRT Foundation, rozwijającej modele dojrzałości działań zespołów reagujących na incydenty.

Od 2012 r. koordynuje pierwsze w Polsce ćwiczenia z ochrony w cyberprzestrzeni – Cyber-EXE™ Polska, realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki. Uczestniczył w budowaniu nowych CERT-ów w Polsce i zagranicą. Koordynował NATO-owski projekt CLOSER, dzięki któremu powstały CERT-y w Gruzji, Mołdawii, Armenii i Azerbejdżanie. Współorganizuje współpracę CERTów europejskich w ramach inicjatywy Trusted Introducer i GEANT TF-CSIRT oraz przeprowadza procesy akredytacji i certyfikacji tych zespołów. Blisko współpracuje z europejską agencją ENISA, będąc członkiem tematycznych grup roboczych i współautorem wielu opracowań wydawanych przez Agencję.
Od kilkunastu lat jest prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych cyberbezpieczeństwu. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu konferencji Security Case Study. Jest też pomysłodawcą i współautorem pierwszego polskiego podcastu o cyberbezpieczeństwie – „Cyber, Cyber…”

Andrzej Olsztyński

Ekspert cyberbezpieczeństwa

Maciej Pyznar

Dyrektor ds. Projektów Strategicznych w ComCERT SA | wolontariusz Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przed podjęciem pracy w comCERT przez 10 lat pracował w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (od września 2008 r.). Najpierw na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Ochrony Infrastruktury Krytycznej, a od kwietnia 2015 r. jako Szef tego wydziału. W RCB zajmował się działaniami planistycznymi i programowymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Jest „współodpowiedzialny” za większość dokumentów opracowanych w RCB, a dotyczących infrastruktury krytycznej, w tym m.in.:

  1. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej,
  2. Standardy i dobre praktyki ochrony infrastruktury krytycznej – automatyka przemysłowa w sektorach ropy i gazu oraz elektroenergetyce
  3. Standardy zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej:
    • zapewnienie bezpieczeństwa osobowego – wymagania minimalne
    • zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego – wymagania minimalne
    • zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego – wymagania minimalne

Od lat współpracuje z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń m.in. brał udział w organizacji wszystkich edycji ćwiczeń z cyklu Cyber-EXE PolskaTM.  Nie jest kolekcjonerem certyfikatów.

Krzysztof Szczypiorski,

Politechnika Warszawska
Teleinformatyk specjalizujący się w ochronie informacji. Absolwent Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley (USA), Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Politechniki Warszawskiej (PW), gdzie obecnie pracuje jako profesor uczelni i kierownik Zakładu Cyberbezpieczeństwa w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Kierownik Centrum Badawczego POB Cyberbezpieczeństwo i Analiza Danych na PW. Dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie Cryptomage S.A. Zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych, filozofią obserwacji zjawisk, w tym anomalii oraz psychologią motywacji.