Rada programowa

Andrzej Bartosiewicz

CISO #Poland CEO

Doktor informatyk, 30 lat doświadczenia zawodowego w branży IT, ekspert cyberbezpieczeństwa w obszarze IT oraz systemów automatyki przemysłowej – ICS. Absolwent informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uzyskał doktorat z informatyki na Politechnice Warszawskiej w 2008 roku. Jest członkiem Rady Naukowej Centrum Badawczego „Cyberbezpieczeństwo” Politechniki Warszawskiej oraz założycielem stowarzyszenia „CISO #Poland”. Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwem informacji dla największych firm polskich i koncernów światowych: CISO w międzynarodowym koncernie Thales, Dyrektor Działu Bezpieczeństwa Korporacyjnego (CISO) w Grupie Netia, Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Ciągłości Biznesowej (CISO) w Polskiej Grupie Energetycznej oraz CISO w Grupie KOMBUD. Pełnił rolę CEO w kalifornijskim start-up technologicznym z obszaru cyberbezpieczeństwa – Yonita Inc. Przez 9 lat zarządzał domeną „.PL” jako dyrektor Działu Domen w NASK. Swoją karierę zaczynał w firmie COMARCH, którą opuszczał jako Dyrektor Wykonawczy i Dyrektor Centrum Systemów ERP. Prowadził liczne projekty międzynarodowe z obszaru cyberbezpieczeństwa na rzecz Komisji Europejskiej na Bałkanach oraz reprezentował Rząd RP w Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU) w Genewie. Przez 4 lata pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów międzynarodowej organizacji non-profit CENTR. Legitymuje się certyfikatami bezpieczeństwa i jest członkiem wielu organizacji branżowych.

Adam Haertle

Twórca i redaktor naczelny / ZaufanaTrzeciaStrona.pl

Ekspert bezpieczeństwa z dwudziestoletnim doświadczeniem, a także prelegent, trener i wykładowca. Laureat prestiżowej nagrody Digital Shapers 2021 magazynów Forbes i Business Insider. Co roku prowadzi ponad 150 prelekcji dla grup otwartych oraz zamkniętych w Polsce oraz zagranicą, poświęconych kwestiom bezpieczeństwa w sieci, zagrożeń związanych z korzystaniem z bankowości elektronicznej, prywatności oraz ochrony informacji w przedsiębiorstwie. Z sukcesem przeszkolił zarówno zarządy największych polskich przedsiębiorstw jak i pracowników setek firm i instytucji. W swoich prezentacjach prostym, przystępnym językiem i na prawdziwych przykładach opisuje realne zagrożenia czyhające na firmy i użytkowników. Jest także twórcą i redaktorem naczelnym serwisu ZaufanaTrzeciaStrona.pl, jednego z najpopularniejszych polskojęzycznych serwisów internetowych poświęconych bezpieczeństwu informacji. Przed założeniem własnej firmy pracował jako konsultant bezpieczeństwa w firmie Deloitte a następnie jako CISO w firmie UPC (część Liberty Global), gdzie przez 12 lat odpowiadał za wszystkie kwestie związane z ochroną informacji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2004 regularnie występuje na wszystkich dużych konferencjach poświęconych bezpieczeństwu w Polsce, gdzie zbiera najwyższe oceny w ankietach uczestników. Wykładowca studiów podyplomowych z obszaru zarządzania bezpieczeństwem na SGH i Akademii Leona Koźmińskiego. Organizator jednej z największych polskich konferencji poświęconych bezpieczeństwu – Oh My H@ck

Robert Kośla

ppłk rez. mgr inż. cybernetyk, Przewodniczący Rady Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Absolwent Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od 1994 w Biurze Szyfrów Urzędu Ochrony Państwa, inspektor w zespole opracowującym polskie systemy kryptograficzne do ochrony informacji niejawnych. W latach 1998-2002 – zastępca dyrektora Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki Urzędu Ochrony Państwa – m.in. odpowiedzialny za proces akcesyjny do NATO i budowę systemu badań i certyfikacji środków ochrony kryptograficznej i elektromagnetycznej. W latach 2002-2006 – zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, m.in. odpowiedzialny za proces akcesyjny do Unii Europejskiej. 2006-2008 – oddelegowany do MSWiA do kierowania budową Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej – zakończenie pierwszej fazy projektu umożliwiło wejście Polski do strefy Schengen w grudniu 2007 r. W latach 1998-2008 – przedstawiciel Polski w Podkomitecie Bezpieczeństwa Teleinformatycznego NATO – SC/4 INFOSEC/Information Assurance Sub-Committee

2008-2018 – dyrektor Sektora Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony na Region Europy Środkowej i Wschodniej w Microsoft.

2018-2021 – dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji, a następnie dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

od 2022 roku – EMEA Chief Architect CYBER w globalnym zespole Engineering and Architecture Group -EAG Security w Microsoft

Wykładowca tematyki cyberodporności na studiach MBA i DBA w Akademii Marynarki Wojennej, studiach MBA w Wojskowej Akademii Technicznej, studiach MBA na Politechnice Warszawskiej. Członek Rady Konsultacyjnej przy Morskim Centrum Cyberbezpieczeństwa – Think Tanku Akademii Marynarki Wojennej.  Rozpoczęty przewód doktorski w temacie „Bezpieczeństwo hybrydowe jako odpowiedź na zagrożenia hybrydowe” na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej

Mirosław Maj

Założyciel i prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, SecureVisio Cybersecurity / Trecom Cybersecurity

W latach 2017-2018 był doradcą Ministra Obrony Narodowej. Wcześniej związany z NASK, gdzie kierował zespołem CERT Polska. Był członkiem stałego zespołu ds. cyberbezpieczeństwa RP powołanego przez szefa BBN, brał udział w tworzeniu ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Prowadzi wykłady z bezpieczeństwa teleinformatycznego na PW, UJ, PwB, PJWSTK i SGH. W ramach Fundacji uczestniczy w wielu projektach propagujących wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa. Jest pomysłodawcą i inicjatorem powołania Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony jako ochotniczej organizacji wspierającej system cyberbezpieczeństwa RP. Jest współzałożycielem międzynarodowej fundacji – Open CSIRT Foundation, rozwijającej modele dojrzałości działań zespołów reagujących na incydenty.

Od 2012 r. koordynuje pierwsze w Polsce ćwiczenia z ochrony w cyberprzestrzeni – Cyber-EXE™ Polska, realizowane w najważniejszych sektorach gospodarki. Uczestniczył w budowaniu nowych CERT-ów w Polsce i zagranicą. Koordynował NATO-owski projekt CLOSER, dzięki któremu powstały CERT-y w Gruzji, Mołdawii, Armenii i Azerbejdżanie. Współorganizuje współpracę CERTów europejskich w ramach inicjatywy Trusted Introducer i GEANT TF-CSIRT oraz przeprowadza procesy akredytacji i certyfikacji tych zespołów. Blisko współpracuje z europejską agencją ENISA, będąc członkiem tematycznych grup roboczych i współautorem wielu opracowań wydawanych przez Agencję.
Od kilkunastu lat jest prelegentem na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych cyberbezpieczeństwu. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklu konferencji Security Case Study. Jest też pomysłodawcą i współautorem pierwszego polskiego podcastu o cyberbezpieczeństwie – „Cyber, Cyber…”

Tomasz Matuła

Information and Technology Executive, Business & ICT Advisor

Ekspert i menedżer rynku ICT oraz telco z ponad 26 letnią praktyką w biznesie. Kluczowe dziedziny jego pracy to transformacja biznesu i IT, wdrażanie zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych, cyberbezpieczeństwo, usługi ICT.

Odpowiadał i rozwijał ww. obszary w ABB, PTK Centertel, Telekomunikacji Polskiej oraz Orange Polska. Od 2018 roku współpracuje jako trusted advisor z międzynarodowymi i polskimi firmami. Dyrektor programowy Programu CIONET Security Excellence.

Absolwent Politechniki Śląskiej. W 2002 roku uzyskał Międzynarodowy Dyplom Managementu IFG (MBA) Francuskiego Instytutu Zarządzania, w 2009 ukończył Advanced Management Program IESE Business School Uniwersytetu Nawarra.

Zdobył tytuł CIO Roku w 2010. W 2016 roku wyróżniony tytułem Digital Leader of the Year POLSKA. W 2017 został finalistą European CIO of the Year.

Krzysztof Szczypiorski

Politechnika Warszawska
Teleinformatyk specjalizujący się w ochronie informacji. Absolwent Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley (USA), Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Politechniki Warszawskiej (PW), gdzie obecnie pracuje jako profesor uczelni i kierownik Zakładu Cyberbezpieczeństwa w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Kierownik Centrum Badawczego POB Cyberbezpieczeństwo i Analiza Danych na PW. Dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie Cryptomage S.A. Zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa w sieciach teleinformatycznych, filozofią obserwacji zjawisk, w tym anomalii oraz psychologią motywacji.

Zuzanna Wieczorek

CEO/CTO Tekniska Polska Sp. z o.o.

Od Marca 2018 roku u steru firmy Tekniska Polska Sp. z o.o. Od 17 lat profesjonalnie i hobbystycznie związana z tematyką inżynierii i  bezpieczeństwa sieci komunikacyjnych w przemyśle OT/ICS.

Przeszła wiele ścieżek na mapie Industrial Data Communication – począwszy od technicznego wsparcia klienta, wsparcia sprzedaży, projektowania i wdrożeń, szkoleń, rozwoju produktu i biznesu, po współpracę międzynarodową.

Cały czas poszukuje wiodących trendów i problemów wymagających rozwiązania, które wyznaczają kierunek na przyszłość. Od kilku lat wraz z zespołem CyberSecurity Team Tekniska dyskutuje, edukuje, poznaje i analizuje tematykę i problematykę związaną z ryzykami wynikającymi z zagrożeń cybernetycznych i sposobem ich minimalizowania.

Inicjatorka konferencji CyberTek i społeczności #OTWarriors – platformy wymiany doświadczeń między światem IT i OT, oraz światem dostawców rozwiązań, w szczególności tych, związanych z cyberbezpieczeństwem sieci przemysłowych.

Autorka publikacji dotyczących inżynierii sieci przemysłowych, prelegentka konferencji dedykowanych branżom związanych z infrastrukturą krytyczną.

Łukasz Wojewoda

Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie o kierunku Elektronika i Telekomunikacja oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w zakresie Cyberbezpieczeństwa. Oficer z wieloletnim doświadczeniem w obszarze cyberbezpieczeństwa, łączności i informatyki, a w szczególności w organizowaniu i prowadzeniu procesów obsługi incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz testów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Aktywnie uczestniczył w projektowaniu i wdrażaniu systemów teleinformatycznych na potrzeby zapewnienia wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa jak również w organizowaniu i prowadzeniu cyber threat intelligence (CTI). Współtworzył i zarządzał Security Operation Center (SOC) w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Reprezentując resort obrony narodowej współtworzył Krajowy System Cyberbezpieczeństwa. Posiada m.in. Certyfikat GIAC Information Security Professional (GISP) oraz Certyfikat Certified Ethical Hacker (CEH).