Organizator

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń to wiodąca polska organizacja non-profit, która konsekwentnie działa na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Naszym celem jest ochrona społeczeństwa, firm i instytucji przed zagrożeniami cyfrowymi poprzez trzy główne obszary działalności: uświadamianie o zagrożeniach teleinformatycznych, wsparcie zarządzania incydentami wynikającymi z cyberataków oraz badania i rozwój w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Nasza praktyczna i innowacyjna działalność obejmuje szeroką gamę przedsięwzięć, które zyskały uznanie w kraju i za granicą. Organizujemy ćwiczenia Cyber-EXE Polska, które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem, a ich edycja KSC-EXE 2020 była pierwszymi polskimi ćwiczeniami wynikającymi z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Od wielu lat organizujemy konferencję Security Case Study, która przyciąga ekspertów z całego świata. Nasz podcast Cyber Cyber oraz gra symulacyjna „Cyber Twierdza” to kolejne inicjatywy, które pomagają zwiększać świadomość i przygotowanie na zagrożenia cyfrowe. Współpracujemy z uczelniami w realizacji autorskich programów edukacyjnych na studiach MBA, m.in. na Politechnice Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej.

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń jest także aktywnym uczestnikiem międzynarodowych działań na rzecz cyberbezpieczeństwa. Bierzemy udział w ćwiczeniach, spotkaniach oraz organizujemy szkolenia dla zespołów reagujących, co pozwala nam nieustannie wymieniać wiedzę i doświadczenia z partnerami z całego świata.

Nasze zaangażowanie obejmuje również aktywny udział w procesach legislacyjnych, takich jak wdrażanie dyrektyw NIS1 i NIS2 oraz rozporządzenia RODO, co świadczy o naszym wpływie na kształtowanie polityk bezpieczeństwa cyfrowego na poziomie krajowym i europejskim.

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń to dynamiczna i kompetentna organizacja, gotowa do współpracy z różnymi podmiotami w celu budowania bezpieczniejszej cyberprzestrzeni. Zapraszamy do współpracy i wspólnego działania na rzecz cyfrowego bezpieczeństwa.

.