Prelegenci 2018

Wśród prelegentów konferencji SECURITY CASE STUDY 2018 usłyszymy m.in.

Kamil BASAJ

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Zajmuje się analizą przestrzeni informacyjnej poprzez identyfikowanie operacji informacyjnych, dezinformacyjnych i technik manipulacji stosowanych w „wojnie informacyjnej” toczącej się w przestrzeni mediów społecznościowych i polskojęzycznych serwisach www.
Obserwuj Kamila na Twitterze:    

Jesper BERGMAN

Uniwersytet Sztokcholmski
Jasper Bergam otrzymał tytuł licencjata I magistra Nauk I Systemów Komputerowych na Uniwersytecie Sztokcholmskim. Od 2012 roku do 2015 byl Specjalista IT odpowiedzialnym początkowo za derivatives platforms a następnie za systemy nadzoru giełdy European Nasdaq. W 2014 roku został asystentem ds. Badań I nauczania w Katedrze Nauk I Systemów Komputerowych. Jest jedną z kluczowych osób w laboratorium Cyber Systems Security (CS2). W tym czasie uczestniczył w projekcie Unii Europejskiej Digital Forensic Evaluation and Testing (DFET-2014-2016) I w dwóch projektach Uniwersytetu Sztokholmskiego. Jesienią 2017 został przyjęty na studia doktoranckie na kierunku Kryminalistyka Cyfrowa na Uniwersytecie Sztokholmskim I jest finansowany przez organizację Nord Forsk.

 

Piotr Brogowski

Dyrektor zarządzający i wiceprezes Orion Instruments Polska

Piotr Brogowski, współzałożyciel, dyrektor zarządzający i wiceprezes Orion Instruments Polska, firmy specjalizującej się w systemach zarządzania zdarzeniami bezpieczeństwa oraz automatyzacji i odpowiedzi na incydent, zwłaszcza platformach klasy SIEM i SOAR (Security Orchestration, Automation and Response); ekspert i autor wielu publikacji i publicznych wystąpień dotyczących prawnych i praktycznych aspektów z zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, w tym RODO.

 

Jeff CARPENTER

Director of the Incident Response and Digital Forensics practice at Dell SecureWorks

Jeffrey Carpenter poświęcił ponad 25 lat swojego życia starając się poprawić bezpieczeństwo informacji. Pracował jako analityk, product security officer, kierownik ds. bezpieczeństwa informacji, a później lider. Pomagał Departamentowi Obrony USA i Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA utworzyć w jednostce odpowiedzialnej za zabezpieczenie infrastruktury krytycznej zespoły, które będą odpowiedzialne za ​​wymianę informacji (między sobą i z rządem) o incydentach i wskaźnikach bezpieczeństwa. Obecnie Jeffrey jest dyrektorem ds. Bezpieczeństwa w firmie Threat Intelligence i Incident Response Consulting. W swoim wolnym czasie Jeff angażuje się, jako strażak w ochotniczej strazy pożarnej, gasząc inne rodzaje incydentów.

Avi Corfas

Vice President Latin America, Skybox Security

Avi Corfas ma ponad 30-letnie doświadczenie w sprzedaży oprogramowania i zarządzania. Przed dołączeniem do Skybox Security, Corfas był wiceprezesem wykonawczym (Europa, Bliski Wschód, Afryka) w @stake, wiodącej firmie konsultingowej zajmującej się bezpieczeństwem informacji. Jest byłym przewodniczącym EEMA, Europejskiego Stowarzyszenia e-Tożsamości i Bezpieczeństwa. Corfas posiada tytuł EMBA z francuskiego Haute École de Commerce.

Robert Dąbroś

Senior Presales System Engineer, Fidelis Cybersecurity

Robert Dąbroś CISSP, absolwent AGH zajmujący się szeroko pojętym bezpieczeństwem danych. Swoje ponad 20 letnie doświadczenie zdobywał w organizacjach DNS Polska, McAfee, Imperva a teraz Fidelis Cybersecurity.

Marcin Dudek

ComCERT.pl

Specjalista bezpieczeństwa teleinformatycznego, członek zespołu ComCERT.PL, który świadczy usługi z zakresu reagowania na incydenty teleinformatyczne. Specjalizuje się w bezpieczeństwie przemysłowych systemów sterowania (ICS). Absolwent University of Warwick. Założyciel koła naukowego zajmującego się cyberbezpieczeństwem na Wojskowej Akademii Technicznej. Dwukrotnie nagradzany za znalezione błędy bezpieczeństwa w produktach Microsoftu. Razem z zespołem zdobył nagrodę za najlepszy dokument decyzyjny w przypadku konfliktu cybernetycznego w konkursie Cyber 9/12 Europe, organizowanym przez Atlantic Council.

OLGA DZIĘGIELEWSKA

Zespół Zaawansowanych Usług Bezpieczeństwa EY

Olga jest liderką w Zespole Zaawansowanych Usług Bezpieczeństwa EY. Jest doktorantką Wojskowej Akademii Technicznej. Specjalizuje się w obszarze bezpieczeństwa rozwiązań mobilnych, prywatności danych oraz procesów SDLC. Przeprowadziła dziesiątki testów bezpieczeństwa, a swoim doświadczeniem zawodowym chętnie dzieli się ze studentami. Poza aktywnością związaną z cyberbezpieczeństwem, Olga działa twórczo w eksperymentatorskiej organizacji Roast Masters, której jest założycielką.

Alejandro Fernández-Cernuda Díaz

APWG
Początkowo outsider z Cyber Security (językoznawca, posiada tytuł magistra stosunków międzynarodowych), zajmuje się tematem od dziesięciu lat, głównie po stronie strategii i rozwoju partnerstwa, najpierw w FIRST, a od 2014 roku z Europejską Kapitułą APWG. W prawdziwym życiu jestem starszym analitykiem w Departamencie Bezpieczeństwa CaixaBank, pracującym w dziale Corporate Intelligence i na ryzyku niefinansowym (głównie, bezpieczeństwo międzynarodowe).

Andrea Fumagalli

Wiceprezes ds. projektowania, DFLabs

Ma ponad 20 lat doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa informacji i reagowania na incydenty. Karierę zawodową rozpoczynał w dziale analiz i konsultingu systemów IT Deutsche Bank i Accenture. Później pełnił funkcję szefa działu projektowania technologii informatycznych i komunikacyjnych dostawcy usług zarządzanych InterVision oraz dyrektora ds. technologii w firmie Nielsen. Andrea był również wykładowcą Uniwersytetu w Mediolanie, gdzie prowadził zajęcia z zakresu systemów IT i bezpieczeństwa sieciowego oraz zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa.
Zapraszam do kontaktu z Andrea via LinkedIn:  

Andrzej Gab

EY

Inżynier od początku zajmujący się tematami sieci i bezpieczeństwa z doświadczeniem pracy u integratorów, w firmach telekomunikacyjnych oraz na uczelni. Następnie, na stanowisku Dyrektora Integracji IT u jednego z polskich integratorów. Obecnie menedżer w firmie konsultingowej w obszarze Cyberbezpieczeństwa. Posiada certyfikaty CISSP i CCIE Security.

Kamil Gapiński

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Absolwent ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2013 r. uczestnik międzynarodowych projektów dotyczących bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego. Asystent projektu przy organizacji konferencji „Warsaw Security Forum 2014, 2015) ”. Koordynator programu „Cyberbezpieczeństwo” w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Inicjator programu badawczego „[cyber]securing Ukrainian Critical Infrastructure”, ufundowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Posiada doświadczenie w komunikacji biznesowej. Publicysta i komentator w pismach branżowych.

Obserwuj Kamila na Twitterze:     

JAROSŁAW GAWRYSIAK

Kierownik Projektów, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Pracuje w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych od 2000 roku gdzie przeszedł wszystkie szczeble rozwoju w dziale IT. Zaczynał pracę jako wsparcie w dziale help desk, potem przyszedł czas na administrowanie systemami rodziny Windows. Active Directory, Exchange, SQL, LYNC/Skype i wszelkie inne rozwiązania Microsoft wdrażane w firmie trafiały ostatecznie w jego ręce.
Uczestnictwo w wielu projektach (tak wewnętrznych jak i zewnętrznych) skłoniło go do poszerzenia swojej wiedzy w zakresie zarządzania projektami. W 2016 roku ukończył „Podyplomowe studia zarządzania projektami” na Politechnice Warszawskiej oraz skompletował ścieżkę certyfikacyjną Princa 2.
Ostatnie 2 lata to praca w charakterze kierownika projektów odpowiedzialnego za duży projekt w obszarze administracji publicznej i pomniejsze projekty techniczne na potrzeby wewnętrzne organizacji.

ALEKSANDER GOSZCZYCKI

Ekspert w obszarze IT i cyberbezpieczeństwa, MATIC

Ekspert w obszarze IT i cyberbezpieczeństwa, specjalizujący się aspektach procesowych oraz realizacji celów biznesowych. Alek ma 20 lat doświadczeń́ w zabezpieczaniu heterogenicznych systemów informatycznych, rządowej perspektywie w obszarze cyber oraz zarządzaniu projektami i zmianą organizacyjną w złożonych organizacjach. Obecnie Alek Goszczycki zajmuje pozycję dyrektora zarządzającego działu obronności w Matic. Zespół Matic wspiera organizacje publiczne w obszarze bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, wdraża dostępne technologie w celu ochrony infrastruktury krytycznej oraz poprawie bezpieczeństwa kraju.

Jarosław Góra

Specjalista prawa własności intelektualnej i nowych technologii

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów działających w branżach kreatywnych, gdzie prawo własności intelektualnej stanowi istotny element biznesu. Współpracuje z twórcami i artystami, producentami filmowymi, instytucjami kulturalnymi i organizatorami imprez, biurami architektonicznymi, producentami oprogramowania, twórcami serwisów internetowych oraz innymi podmiotami z branży IT. Koordynator prawny w zakresie stałej, kompleksowej obsługi prawnej podmiotów z branży IT. Doradca prawny w sprawach związanych z kwestiami bezpieczeństwa oraz prawem w Internecie.

Robert Grabowski

CERT Orange Polska
Ekspert ds. bezpieczeństwa, preferuje ekran konsoli niż publiczne wystąpienia. Gdy nie ratuje największego polskiego telekomu przed cyber-złem tego świata, dobrze bawi się bez ekranu.

Savina Gruičić

Konsultant informatyk śledczej

Savina ukończyła Wydział Elektrotechniki i Informatyki na Uniwersytecie w Zagrzebiu, gdzie uzyskała tytuł licencjata i magistra informatyki i komunikacji, profil przetwarzania informacji. Savina pracuje w INsig2 jako konsultant w dziale informatyki i certyfikacji EnCase, CCO, CCPA, CCME i Oxygen, gdzie jest przede wszystkim odpowiedzialna za szkolenia kryminalistyczne i edukację klienta, a także za wsparcie podczas wymagających i skomplikowanych badań. Savina brała udział w wyposażaniu i tworzeniu cyfrowych laboratoriów kryminalistycznych. Ma doskonałą wiedzę w zakresie narzędzi kryminalistycznych i duże doświadczenie w konsultacjach w zakresie dochodzeń w zakresie kryminalistyki cyfrowej. Była moderatorem międzynarodowej konferencji DataFocus 2016 i DataFocus 2017 oraz prelegentem na kilku innych konferencjach i warsztatach związanych z dziedziną kryminalistyki cyfrowej.

Agnieszka Gryszczyńska

Doktor nauk prawnych, prokurator del. do Prokuratury Regionalnej w Warszawie

Doktor nauk prawnych, prokurator del. do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji, ochrony danych osobowych, tajemnic prawnie chronionych oraz cyberbezpieczeństwu.

Jacek Grymuza

(ISC)2 Poland Chapter – President, IT Security Expert w Wisenet

Jacek jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą ds. bezpieczeństwa IT. Swoje ponad 10 letnie doświadczenie w branży budował w zakresie: projektowania, budowy, utrzymania, zarządzania i rozwoju SOC. W codziennej pracy odpowiada za obsługę incydentów bezpieczeństwa, analizę zagrożeń, monitorowanie bezpieczeństwa, implementację i tuning mechanizmów wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa, przygotowanie procedur obsługi bezpieczeństwa oraz zarządzanie podatnościami bezpieczeństwa.

Cyprian Gutkowski

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Prawnik. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji), oraz podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji. Jest ekspertem w zakresie ochrony danych osobowych i miękkiego cyberbezpieczeństwa.

Obserwuj Cypriana na Twitterze:     

Adam HAERTLE

Zaufana Trzecia Strona

Bezpiecznik z powołania i zamiłowania. Przez ostatnie kilkanaście lat odpowiadał za kwestie bezpieczeństwa informacji w UPC Polska. Od niedawna pełnoetatowy łowca zagrożeń, które czasem opisuje na swoim blogu. Zapalony prelegent i trener, bawiący i edukujący słuchaczy w kraju i zagranicą. Nie zorganizował swojej konferencji tylko dlatego, że na każdej czuje się jak u siebie.
Obserwuj Zaufaną Trzecią Stronę na Twitterze:    

Hasherezade

Niezależny badacz

Magister inżynier informatyki. Od wieku nastoletniego pasjonuje się programowaniem i inżynierią wsteczną. Aktywnie bierze udział w życiu internetowej społeczności InfoSec, dzieląc się efektami swojej pracy –  m.in. tworząc programy freeware/open source oraz publikując artykuły techniczne.
Obecnie pracuje jako analityk złośliwego oprogramowania dla firmy Malwarebytes, oraz prowadzi własną działalność w branży.
Obserwuj Hasherezade na Twitterze:    

Jeroen Herlaar

Director Europe West, FireEye 

Jeroen Herlaar jest dyrektorem Europe West w firmie MANDIANT, posiadającym ponad dziesięcioletnie doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu praktykami cyberbezpieczeństwa. Przed dołączeniem do zespołu MANDIANT przez osiem lat pracował w wiodącej holenderskiej firmie zajmującej się bezpieczeństwem w Internecie. Tam rozwijał swoje umiejętności i doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego, m.in. z zakresu: testów penetracyjnych, monitorowania bezpieczeństwa, reagowania na incydenty, wykrywania zagrożeń i wykrywania oszustw internetowych, dostarczając je różnym klientom w zakresie finansów, infrastruktury krytycznej i innych branż komercyjnych, nadzorując zespół ponad 60 wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. bezpieczeństwa i sprzedaży. Z Mandiantem nadzorował wiele dochodzeń w sprawie incydentów w regionie EMEA, dostarczając wskazówek dla pokrzywdzonych klientów.
Obserwuj Jeroena na Twitterze:    

Damian Hoffman

Inżynier Systemowy, FireEye

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Ma ponad 10 letnie doświadczenie w IT oraz bezpieczeństwie teleinformatycznym. Specjalizuje się w technologiach związanych z bezpieczeństwem w zakresie wykrywania zaawansowanych ataków oraz zarządzaniem tożsamością. Jako kierownik zespołu technicznego realizował wdrożenia systemów bezpieczeństwa IT dla kilkunastu firm z Europy Środkowo – Wschodniej, głównie dla firm z sektora telekomunikacyjnego, rządowego oraz energetycznego. Był prelegentem na kilku konferencjach branżowych, prowadził także szkolenia produktowe z tematyki bezpieczeństwa.

PAULA JANUSZKIEWICZ

założycielka i prezes CQURE

Paula Januszkiewicz jest założycielką i prezesem CQURE – firmy działającej na międzynarodowej arenie nowych technologii. CQURE dostarcza zaawansowanych usług z obszaru cyberbezpieczeństwa, aplikacji biznesowych, konsultingu, doradztwa oraz edukacji. Paula, jako liderka zespołu, tworzy programy szkoleniowe, których głównym celem jest zwiększanie świadomości pracowników różnych organizacji w obszarze potrzeb bezpieczeństwa, również poprzez szkolenia wyższej kadry kierowniczej (m.in. z sektora rządowego, bankowego czy branży telekomunikacji). Wnioski z dostarczanych projektów zespołowych Paula wplata w autorskie, prekursorskie treningi przeznaczone dla profesjonalistów i managerów IT. Na podstawie analiz potrzeb Klientów i informacji zwrotnych od kursantów Paula wraz z pozostałymi ekspertami CQURE tworzą niepowtarzalne i użyteczne narzędzia badawcze, które zawsze były, są i będą dostępne do pobrania za darmo.
CQURE współpracuje z dużymi i średnimi przedsiębiorcami, oferując wspomniany pakiet autorskich treningów, pogłębione i całościowe audyty bezpieczeństwa środowiska IT oraz rozwiązania problemów dopasowane do potrzeb organizacji (m.in. skryptowanie, developing, implementacje). Paula wyznaczyła pracownikom CQURE dwa główne cele: pomoc Klientom w dbaniu o bezpieczeństwo infrastruktur IT oraz udostępnianie wiedzy zdobytej podczas realizacji projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa dalej – zarówno specjalistom IT jak i ludziom niezwiązanym bezpośrednio z nowymi technologiami.

Obserwuj Paulę na Twitterze:    

DAVE JEVANS

APWG

Dave posiada duże doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami publicznymi i prywatnymi zajmującymi się bitcoinami, blockchain, e-płatnościami, ochronie poczty e-mail, ochronie przed phishingiem, bezpieczeństwem w Internecie. Można powiedzieć, że Dave to prawdziwy przedsiębiorca. Założył i sprzedał 3 firmy zajmujące się bezpieczeństwem w Internecie. Wynalazca 17 amerykańskich patentów w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania.

MARCIN KACPRZAK

Inżynier Systemowy, FireEye

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zdobywał podczas wielu projektów integratorskich, dotyczących implementacji systemów Bezpieczeństwa IT, Monitorowania wydajności sieci i aplikacji, a także z zakresu projektowania i budowy Data Center. Realizował wdrożenia i szkolenia dla największych klientów z sektora energetycznego, finansowego oraz publicznego.

Adrian Kapczyński

Politechnika Śląska – Wydział Matematyki Stosowanej

Uczeń profesora Andrzeja Grzywaka, pasjonat informatyki, od ponad 20 lat zgłębiający zagadnienia związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym, autor ponad 100 publikacji z tego zakresu.
Wykładowca akademicki, działacz społeczny, kierownik projektów, konsultant strategiczny, trener, audytor.
Konsultant Biura Bezpieczeństwa Informacji na Politechnice Śląskiej, pełnomocnik zarządu w firmie Netology Sp. z .o.o., członek zarządu Sekcji Bezpieczeństwa Informacji PTI.
Hobbystycznie zaangażowany w projekt „nieBezpiecznej książki” (insecurebook.pl), będącej z założenia zbiorem nieprawdziwych, pisanych z przymrużeniem oka, historii związanych z bezpieczeństwem IT, których autorami są zarówno zawodowi specjaliści z zakresu bezpieczeństwa, jak i początkujący adepci.
Obserwuj Adriana na Twitterze:    

TOMASZ KIBIL

Associate Partner EY

Tomasz jest ekspertem w dziedzinie strategii oraz wizjonerem. Posiada ponad 30 lat doświadczenia w zarządzaniu firmami zaawansowanymi technologicznie, w tym 10 lat na stanowisku senior manager w największych spółkach telekomunikacyjnych. Jest także autorem metodologii w zakresie potencjału tworzenia wartości IoT oraz oceny złożoności ekosystemu IoT.
Zanim dołączył do EY, zdobył rozległe doświadczenie zawodowe w zakresie budowania wysokowydajnych, wysoce zmotywowanych zespołów, zarządzania portfelem, programami i projektami, poprawy efektywności procesów biznesowych i infrastruktury wysoko zaawansowanej technologii. Tomasz specjalizuje się w planowaniu strategicznym, rozwoju biznesu i restrukturyzacji organizacji w sektorach telekomunikacyjnym, naftowym, gazowym, a także energetycznym i przemysłowym.
Ma wiedzę i szerokie praktyczne doświadczenie w zakresie definicji strategii IT / OT / IoT i dostosowania biznesu, usług budowlanych i biznesowych organizacji technologicznych oraz niezawodnych systemów IT / OT / IoT, w tym architektury rozwiązań i planowania systemu. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji.

Marco Klockenkämper

Sales Engineer Magnet Forensics

Marco Klockenkämper związany z firmą Magnet Forensics wcześniej pracował w dziale pomocy technicznej, inżynierii technicznej i sprzedaży wewnętrznej, gdzie zarządzał zespołem obsługi klienta. Obecnie Marco pracuje jako inżynier sprzedaży w firmie Magnet Forensics dla regionu DACH, konsultując się z zespołami ds. Badań i rozwoju oraz sprzedaży, aby przekazać informacje zwrotne od klientów, aby poprawić możliwości urządzenia AXIOM firmy Magnet.

ALEKSANDRA KOPCIUCH

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Absolwentka kierunku obronność państwa na Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej. Zdobyła I miejsce za wygłoszenie i publikację referatu pt. „Social media zagrożeniem dla bezpieczeństwa i obronności” na II Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych WAT. Członek koła naukowego Securitas et Defensio WAT. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień operacji informacyjnych i cyberbezpieczeństwa.

Jerzy KOSIŃSKI

dr hab. inż. Jerzy Kosiński — profesor nadzwyczajny Zakładu Cyberbezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Do 2018 pełnił służbę w Policji zajmując się cyberprzestępczością, dowodami cyfrowymi, białym wywiadem internetowym i naruszeniami własności intelektualnej w internecie. Autor wielu publikacji i wystąpień na konferencjach z zakresu swojej specjalności naukowej. Biegły sądowy z zakresu przestępczości komputerowej i kart płatniczych z listy Sądu Okręgowego w Olsztynie. Prowadził także szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla służb innych krajów (m.in. Armenia, Chiny, Mołdawia).

Maciej Kosz

SOC team member in the Vattenfall IT Services Poland
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Leona Koźmińskiego. Aktualnie jest członkiem zespołu Security Operations Center działającego w ramach grupy Vattenfall. Wcześniej pracował w różnych rolach dla takich korporacji jak EY i IBM. Swoje zainteresowania zawodowe skupia obecnie na tematyce monitorowania bezpieczeństwa IT/OT.

Aleksandra Kwiecińska

ComCERT.pl
Specjalista bezpieczeństwa teleinformatycznego, członek zespołu ComCERT.PL, który świadczy usługi z zakresu reagowania na incydenty teleinformatyczne. Ukończyła studia na kierunku Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo w Wojskowej Akademii Technicznej. Przewodnicząca koła naukowego zajmującego się cyberbezpieczeństwem, w ramach którego bierze aktywny udział w konkursach typu Capture The Flag.

Marcin KULAWIK

Mediarecovery

Specjalista informatyki śledczej w laboratorium informatyki śledczej Mediarecovery. Zajmuje się analizą danych, licencjonowaniem oprogramowania komputerowego w zakresie własności intelektualnej oraz sprawami związanymi z przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu. Autor prawie 350 ekspertyz sądowych. Uczestnik szkoleń i kursów organizowanych przez amerykańskie i niemieckie firmy specjalistyczne, m.in. X-Ways i Guidance Software (EnCase). Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27001. Wielokrotnie brał udział w zabezpieczaniu danych komputerowych podczas operacji przeprowadzanych przez służby odpowiedzialne za zachowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.

Michał Kurzaj

Funkcjonariusz biura spraw wewnętrznych Policji

Biegły sądowy z zakresu informatyki, a także funkcjonariusz biura spraw wewnętrznych Policji. Wcześniej Michał przez wiele lat był funkcjonariuszem wydziału operacji specjalnych CBŚP oraz wydziału ds. walki z cyberprzestępczością CBŚP. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie informatyki śledczej i odzyskiwania danych.

Beata Legowicz

Specjalista ds. bezpieczeństwa IT

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe z zakresu bezpieczeństwa informacji, które zdobyła pracując w Komendzie Głównej Policji oraz w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Jest absolwentką Wydziału Nauk Informatycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunkach Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem oraz Audyt Wewnętrzny i Kontrola Zarządcza w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych. W obszarze jej zainteresowań pozostaje tematyka białego wywiadu i social engineering, jak również tworzenie profili współczesnych cyberprzestępców.

Mariusz Litwin

Starszy Konsultant, EY

Mariusz jest specjalistą w zakresie zwalczania cyberprzestępczości w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY. Ukończył studia na kierunku Informatyka ze specjalizacją Kryptologia, na wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. Mariusz zajmuje się obsługą incydentów bezpieczeństwa z wykorzystaniem narzędzi śledczej analizy danych, eDiscovery i informatyki śledczej. Brał udział w kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych projektach, podczas których obsługiwał różnorodne incydenty bezpieczeństwa, od działań nielojalnych pracowników po ataki na infrastrukturę teleinformatyczną. Występował kilkanaście razy na konferencjach poświęconych tematyce cyberprzestępczości i bezpieczeństwa IT, omawiając m.in. skuteczne metody identyfikacji przestępców żądających płatności w kryptowalutach.

Paweł Łakomski

Microsoft

Obecnie pracuje dla Microsoft, gdzie w zakres jego obowiązków wchodzi bezpieczeństwo i deployment systemu Windows. Pracuje dla klientów ze wszystkich sektorów doradzając w zakresie cyfrowej transformacji. Poza technologiami Microsoft ma doświadczenie i jest certyfikowany między innymi z rozwiązań Citrix i VMware. Paweł występował na wielu konferencjach technologicznych i bardzo lubi dzielić się swoją wiedzą. Jego pasją jest technologia i wierzy, że dzięki niej uda się świat uczynić lepszy. Mieszka w Warszawie
Obserwuj Pawła na Twitterze:    

Robert Michalski

Senior Systems Engineer Eastern Europe at Symantec

Robert Michalski jest konsultantem bezpieczeństwa z ponad 18-letnim stażem na karku i wieloma uznanymi certyfikatami
w dziedzinie bezpieczeństwa. Zdeklarowany zwolennik samodzielnego, logicznego myślenia. Epigon Monty Pythona.

Dave Mount

Director, Sales Engineering Cofense

Od ponad 18 lat w branży, koncentruje się na technologiach przesyłania wiadomości i bezpieczeństwa cybernetycznego, David niejednokrotnie pomógł organizacjom w regionie EMEA zmniejszyć ryzyko i usprawnić procesy reagowania na incydenty. W Cofense David kontynuuje budowanie tego doświadczenia, współpracując z klientami w celu ustalenia i rozwijania strategii obrony przed phishingiem.

Michał Ostrowski

Dyrektor regionalny na region Europy Wschodniej, Rosja i WNP, FireEye
Michał Ostrowski pracuje w IT Security od ponad 15 lat. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Regionalnego na Europę Wschodnią w FireEye. Posiadał rozległą wiedzę na temat rozwiązań bezpieczeństwa IT i ma bogate doświadczenie we współpracy z największymi firmami i agencjami rządowymi w całej Europie Wschodniej.

Ireneusz Parafjańczuk

Senior Security Analyst Team Cymru

Od 2000 roku współtworzył CERT Polska oraz podstawy dobrych praktyk przy wykonywaniu ekspertyz sądowych. Wielokrotnie powoływany jako biegły sądowy spoza listy biegłych – tzw. ekspert w dziedzinie. Autor ekspertyzy, która pozwoliła zakończyć problem tzw. “dialerów”, programów naciągających na olbrzymie rachunki telefoniczne (to jeszcze w czasach wdzwanianego dostępu do Internetu – słynny numer 0202122). Organizator zespołu “Dyżurnet.pl” w strukturach NASK – hotline’u do zgłaszania treści niepożądanych w Internecie – przy współpracy z Komisją Europejską w ramach projektu “Safer Internet Action Plan”. Od 2002 roku wykładowca stowarzyszony w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkolący kadry policyjne w ściganiu przestępstw z zakresu technik komputerowych oraz członek komitetu programowego konferencji “Techniczne Aspekty Przestępczości Komputerowej”. Za pracę na rzecz organów ścigania odznaczony w 2015 r. brązowym orderem “Za zasługi dla Policji”. Od 2007 roku pracuje dla firmy Team Cymru, jednego z najlepszych i najbardziej zaufanych zespołów na świecie, mającego na celu uczynienie Internetu bezpieczniejszym miejscem. Wielokrotnie występował na konferencjach dotyczących bezpieczeństwa Internetu na całym świecie, prezentując po polsku, angielsku oraz rosyjsku.

Artur PIECHOCKI

Ekspert Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się głównie w obsłudze klientów sektora internetowego oraz telekomunikacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych drogą elektroniczną, bezpieczeństwa informacji oraz domen internetowych.
Ekspert European Network and Information Security Agency (ENISA) w zakresie Regulatory & Legal, Privacy & Data Protection. Aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu popularyzację zagadnień prawnych dotyczących nowych technologii, ochrony danych osobowych, koordynując debaty publiczne z udziałem uznanych ekspertów. Współpracownik polskich oraz międzynarodowych organizacji: Council of European National Top-Level Registries (CENTR), ze szczególnym uwzględnieniem grupy prawnej i regulacyjnej tej organizacji, oraz Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN),
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), w których od blisko 13 lat zajmował się zarówno bieżącą współpracą, jak i pracował w grupach roboczych i spotkaniach organizowanych przez te instytucje. Uczestniczył w spotkaniach Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), reprezentując sector member. Wieloletni członek grup roboczych Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), w tym Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych oraz Komitetu Mediów Elektronicznych. Autor licznych wystąpień, wykładów, szkoleń i publikacji zarówno w Polsce jak i zagranicą, których główny temat stanowi prawo dotyczące nowych technologii, a w tym nazw domen internetowych, prawo telekomunikacyjne, a także ochrona własności intelektualnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w relacjach z podmiotami zagranicznymi, związanymi z organizacjami międzynarodowymi, dla których wykonywał ekspertyzy, dokumentację oraz uczestniczył w bieżących pracach grup roboczych.

Mikołaj Pigoń

Inside Sales Representative, Forcepoint

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Obecnie jako członek zespołu Forcepoint wspiera rozwój podejścia do cyberbezpieczeństwa skoncentrowanego na  użytkowniku. Zainteresowania zawodowe skupia w obszarze bezpieczeństwa sieciowego i technik ochrony przed wyciekiem danych.

Marcin Pobudejski

Inżynier bezpieczeństwa Check Point
Absolwent Politechniki Warszawskiej z dwunastoletnim doświadczeniem z zakresu Security oraz Networking. Poprzednio architekt rozwiązań w IBM oraz Dimension Data.

 

Aleksander Raczyński

Sales Engineering Team Leader EEUR

Jest odpowiedzialny za techniczne wsparcie sprzedaży produktów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Alexander Raczyński studiował informatykę na Uniwersytecie w Paderborn (Niemcy) i zdobywał swoje doświadczenie pracując w sektorze Bezpieczeństwa IT w kraju i zagranicą. W tym czasie miał okazję brać udział w wielu znaczących projektach sektora Enterprise oraz poznać rynek bezpieczeństwa IT od strony producenta, integratora oraz klienta

 

Adam Retkiewicz

Analityk ds. Monitorowania Bezpieczeństwa

Od około 2014 zajmujący się (mniej lub bardziej) prywatnie i zawodowo szeroko pojętymi zagadnieniami bezpieczeństwa głównie teleinformatycznego. Dzięki wygranej w konkursie na Securaku w 2015, zdobywca certyfikatu CHFI (Computer Hacking Forensic Investigator). Zainteresowany głównie wykryciem „incydentu” aniżeli jego wygenerowaniem czy naprawą. Od kilku lat pracujący jako Analityk SIEM/SOC w różnych firmach, czyli poszukiwaniem problemów, nie zawsze tam, gdzie ludzie chcą je widzieć.

 

Paweł Rzepa

Starszy specjalista ds. bezpieczeństwa IT SecuRing
Paweł pracuje jako starszy konsultant ds. bezpieczeństwa w firmie SecuRing. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa zdobyte m.in. jako pentester w EY GSS, deweloper fuzzera dla firmy Spirent, audytor bezpieczeństwa w Credit Agricole czy analityk zagrożeń w IBM SOC. Jego umiejętności potwierdzają zdobyte certyfikaty OSCP, eMAPT czy AWS SAA. Paweł aktywnie wspiera społeczność OWASP poprzez współtworzenie projektu OWASP MSTG oraz pomagając przy organizacji lokalnych spotkań OWASP we Wrocławiu.

 

Foy Shiver

President and CEO of Woodstock Clinical Data Systems, Deputy Secretary-General of the APWG (Anti-Phishing Working Group)

Foy Shiver is President and CEO of Woodstock Clinical Data Systems, Deputy Secretary-General of the APWG (Anti-Phishing Working Group) and one of the founding directors of APWG.EU, a European foundation headquartered in Barcelona. In 2004 Mr. Shiver assumed management of operations of the nascent non-profit Anti-Phishing Working Group. He has helped develop this organization into a global industry, law enforcement and research group dedicated to countering the growing threat of electronic crime. In 2005, Mr. Shiver accepted the appointment as Deputy Secretary-General of APWG for which he is charged with cultivating the membership base around research, education and policy issues to fight cybercrime and electronically mediated fraud. In this role Mr. Shiver has worked since 2006 to grow APWG’s eCrime Research Summit into an annual event that has published 50+ peer reviewed cybercrime research papers through IEEE.  In that brief, he founded its scholarship program that is now funded, in large part, by the IEEE-SA.  In 2013 Mr. Shiver worked with APWG and CaixaBank in Spain to found the new European Foundation APWG.EU.  This foundation is harnessing resources focused on cybercrime research and education within the European Union and plays a leadership role in inspiring cybercrime research across the globe.

Jason Smith

Technical Director EMEA, Skybox Security

Jason Smith jest dyrektorem technicznym EMEA w Skybox Security i od ponad 15 lat pracuje w obszarze bezpieczeństwa IT u wielu głównych dostawców, podejmując wyzwania związane z bezpieczeństwem sieci, aplikacji i chmury.

JESSE SOWELL

APWG

Jesse is the Cybersecurity Fellow at the Center for International Security and Cooperation and holds PhD in Technology, Management, and Policy from MIT. Jesse focuses on understanding the institutions and political economy of Internet operations vis a vis conventional modes of domestic and inter-state governance mechanisms.

Tomasz Szczygieł

Ekspert w dziedzinie technologii informacyjnej i systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem informacji, w tym ochrony danych osobowych DEKRA

Ekspert w dziedzinie technologii informacyjnej i systemów zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem informacji, w tym ochrony danych osobowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów wdrożeniowych, doradczych i szkoleniowych, m.in. doradzał podczas certyfikowanych wdrożeń Systemów Zarządzania wg wielu norm w tym ISO 9001, ISO 27001, prowadził szkolenia dla auditorów wewnętrznych i pełnomocników ds. systemu zarządzania, szkolenia z zakresu systemów zarządzania Zrealizował szereg projektów wdrożeniowych systemów zarządzania w instytucjach sektora prywatnego i publicznego, wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 27001 oraz w zakresie ochrony danych osobowych.
Absolwent studiów inżynierskich na kierunku informatyka na Politechnice Rzeszowskiej oraz studiów podyplomowych na kierunku zarządzania ochroną informacji niejawnych i danych osobowych na Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Karol Szczyrbowski

Członek zespołu SOC w Vattenfall IT Services Poland

Specjalista bezpieczeństwa IT i informatyki śledczej, obecnie członek zespołu SOC w Vattenfall IT Services Poland, działający w ramach grupy Vattenfall w Europie. Wcześniej pracował w laboratorium informatyki śledczej Mediarecovery przez 5 lat, gdzie wypracował doświadczenie z zakresu zabezpieczania i analizy danych oraz procesów post-incydentalnych, pracował jako szkoleniowiec oraz publikował artykuły specjalistyczne.

Kacper Szurek

Senior Detection Engineer ESET

Kacper Szurek pracuje w firmie ESET, gdzie zajmuję się analizą i wykrywaniem niebezpiecznego oprogramowania. Swoją wiedzę stara się przekazywać na swoim blogu o bezpieczeństwie: security.szurek.pl a także na kanale YouTube oraz przy pomocy podcastu Szurkogadanie – czyli o bezpieczeństwie dla wszystkich.

Obserwuj Kacpra na Twitterze:   

Ireneusz Tarnowski

Ekspert cyberbezpieczeństwa w Zespole Analizy i Reagowania na Cyberzagrożenia w Santander Bank Polska

Wieloletni specjalista we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym, gdzie z pasją zajmował się administracją i bezpieczeństwem usług sieciowych. Absolwent Informatyki oraz Cyber Security Management. Na polu bezpieczeństwa systemów informatycznych skutecznie łączy zdobytą wiedzę z ponad 12-letnim doświadczeniem. Będąc niezależnym konsultantem przeanalizował setki incydentów komputerowych. Angażując się w opracowywanie metod wykrywania oraz analizę zagrożeń szeroko rozumianej infrastruktury informatycznej, przygotowuje techniczne oraz organizacyjne rozwiązania mające na celu zwiększanie poziomu bezpieczeństwa organizacji. Miłośnik defensywnego podejścia do cyberbezpieczeństwa oraz uczestnik “bleuteam” w grach treningowych zespołów reagowania na incydenty. Od czasu do czasu dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami na krajowych konferencjach oraz prowadząc szkolenia.

MICHAŁ TATAR

Specjalista w zakresie analizy urządzeń mobilnych (Mobile Forensics)

Kierownik zespołu ds. wdrażania urządzeń mobilnych (MDM) w biznesie i sektorze publicznym. Realizuje autorskie projekty dla ENISA, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji. Trener. Publikuje artykuły specjalistyczne w Computer Forensics i IT Sec Magazine.

 

BETINA TYNKA

Computer Forensics Institute

Absolwentka Politechniki Śląskiej. Specjalizuje się w analizie danych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań Nuix. Szkoli, uczy, prowadzi warsztaty, a gdy tego nie robi, to zamyka się w laboratorium i wykonuje analizy śledcze. Współautorka publikacji „Informatyka śledcza w zwalczaniu przestępstw korupcyjnych i gospodarczych”.

 

Piotr Ubych

DEKRA

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2001 roku zajmuje się audytami w międzynarodowej organizacji eksperckiej DEKRA, gdzie obecnie koordynuje specjalistyczne audyty procesów i standardów (Assessment Services). Posiada ponad 15 lat doświadczenia w realizacji audytów standardów jakości i bezpieczeństwa informacji dla branży retail. Do grona jego klientów należy wiele uznanych sieci handlowych i usługowych. Specjalizuje się w optymalizacji procesów biznesowych, weryfikacji standardów jakości obsługi i sprzedaży, zarządzaniu ryzykiem, audytach spełniania wymagań prawnych (np. RODO/GDPR), standardów branżowych, wewnętrznych polityk i wytycznych stawianych przez kontrahentów.

Aleksandra Urbańczyk

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Asystentka naukowa w Katedrze Informatyki Wydziału IEiT Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Absolwentka kognitywistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie realizuje program studiów doktoranckich z Informatyki. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy nad narzędziami informatycznymi wspomagającymi analizę i wizualizację danych. Ekspertka w zakresie analizy wymagań oraz projektowania interfejsów użytkownika zgodnie z zasadami usability i user experience dla oprogramowania z dziedziny analizy kryminalnej i informatyki śledczej.

DANIEL VOSS

Digital Shadows

Reprezentuje firmę Digital Shadows w całym regionie. Pracuje z czołowymi organizacjami, które wspiera w zrozumieniu ryzyka i zagrożeń wynikających z ich zewnętrznych śladów cyfrowych.

Helmut Wahrmann

Enterpprise Security Architect, RSA Security
Helmut jest Enterprise Security Architectem w RSA. Na swoim stanowisku jest odpowiedzialny za dostarczanie wiedzy i wsparcia technicznego w działaniach przedsprzedażowych w regionie DACH i EE. Wspiera partnerów i klientów w analizie, projektowaniu i rozwijaniu w pełni zintegrowanych rozwiązań technologicznych. Obecnie pracuje jako doradca we wdrożeniach systemu RSA Netwitness Suite. Helmut ma ponad 25 lat doświadczeń w obszarze transmisji danych, zarządzania systemami, wielokanałowej bankowości. Tematyka  bezpieczeństwa teleinformatycznego jest dla niego dominująca od 10 lat.

Tomasz Wodziński

Vice-prezes ds. edukacji w ISSA Polska

Tomasz Wodziński jest vice-prezesem ds. edukacji w ISSA Polska, (jednej z najstarszych) organizacji skupiającej pasjonatów i specjalistów bezpieczeństwa IT. Niedawno zakończył pracę etatową w firmie Exatel S.A. – operatora telekomunikacyjnego, dla którego od pierwszych dni z powodzeniem współtworzył Security Operations Center w modelu MSSP. Jest zwolennikiem technicznego zabezpieczenia organizacji opartego o analizę ryzyka oraz gorącym orędownikiem subtelnych programów awareness dla pracowników. Legitymuje się wiedzą branżową potwierdzoną przez najważniejsze organizacje bezpieczeństwa jak ISC2 (CISSP), ISACA (CISA), EC-Council (CEH), SANS (GCIH). Obecnie wspiera organizacje chcące powołać swoje centra bezpieczeństwa (techniczny monitoring i reagowanie na incydenty) w przygotowaniu procesów, doborze optymalnych narzędzi, zatrudnianiu i szkoleniu wewnętrznych kadr oraz optymalizacji działania SOC’ów przez subtelny hardening środowiska rozwiązań informatycznych.

Marek Wrzosek

Prof. dr hab.,  Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Wykładowca Akademii Sztuki Wojennej. Od wielu lat w pracy zawodowej, dydaktycznej i naukowej zajmuje się kwestiami związanymi z systemem rozpoznania wojskowego, procesami informacyjnymi, a w szczególności – oceną zagrożeń militarnych i niemilitarnych. Jest autorem licznych opracowań o charakterze teoretycznym i praktycznym, a także realizatorem i uczestnikiem projektów oraz prac naukowo-badawczych.

Przemysław Zębik

Security Advisor, Microsoft

Doradca technologiczny odpowiedzialny za merytoryczne wsparcie procesu sprzedaży w Microsoft Polska. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prezentacji, szkoleń i warsztatów w zakresie Bezpieczeństwa informacji, aplikacji i urządzeń mobilnych. Pasjonuje się technologiami IT dostarczanymi z chmury, podróżami motocyklowymi oraz Mieszanymi Sztukami Walki.

Adam Ziaja

Konsultant cyberbezpieczeństwa i założyciel firmy Red Team

Konsultant cyberbezpieczeństwa i założyciel firmy Red Team. Posiada szerokie techniczne kompetencje związane z bezpieczeństwem IT – od ataku po obronę – poparte realnymi osiągnięciami takimi jak: uznane na świecie certyfikaty, doświadczenie zawodowe na najwyższych technicznych stanowiskach, publikacje oraz referencje. Pracował na pełny etat jako: administrator systemów w znanym polskim portalu, informatyk śledczy, specjalista bezpieczeństwa w zespole CERT, tester penetracyjny w międzynarodowej grupie bankowej, starszy konsultant cyberbezpieczeństwa w zespole red team firmy wchodzącej w skład tzw. wielkiej czwórki oraz threat hunter w amerykańskim startupie zajmującym się budową oprogramowania typu SIEM/IDS. Biegły sądowy z zakresu informatyki z listy Sądu Okręgowego w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji takich jak informatyka śledcza, analiza powłamaniowa, hacking i cyberprzestępczość. Autor książki „Praktyczna analiza powłamaniowa” wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN, współautor wielu publikacji ENISA (Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji). Członek zwycięskiego zespołu na największych europejskich cywilnych ćwiczeniach z zakresu ochrony cyberprzestrzeni – ENISA Cyber Europe 2014. Posiada dziesiątki podziękowań za zgłoszone błędy bezpieczeństwa w ramach programów bug bounty. Jedyny polak w strukturach uznanej na świecie, międzynarodowej grupy non-profit MalwareMustDie zajmującej się zwalczaniem cyberprzestępczości.

Obserwuj Adama na Twitterze:    

Stanisław Żaryn

Rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych

Obecnie pełni funkcję Rzecznika Prasowego Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, wcześniej przez ponad 10 lat pracował jako dziennikarz i publicysta.

Piotr Żochowski

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1991-2001 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP w departamencie terytorialnym odpowiedzialnym za stosunki z państwami obszaru poradzieckiego. Zajmował się problematyką związaną z wycofaniem wojsk FR z terytorium RP, współpracą z Obwodem Kaliningradzkim oraz stosunkami dwustronnymi z Ukrainą, Białorusią i Mołdawią (1994-1999) i Rosją (2000-2001). W październiku 2001 roku rozpoczął pracę w Ośrodku Studiów Wschodnich, gdzie zajmuje się problematyką systemu instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego obszaru państw powstałych po rozpadzie ZSRR.
Tematy Badawcze: System bezpieczeństwa wewnętrznego państw WNP, ze szczególnym uwzględnieniem Federacji Rosyjskiej
Wpływ działalności tzw. resortów siłowych w kreowaniu polityki wewnętrznej i zagranicznej tych państw
Niemilitarne aspekty funkcjonowania sił zbrojnych Rosji, Białorusi i Ukrainy

Remigiusz ŻUCHOWSKI

Ministerstwo Obrony Narodowej

Płk Remigiusz Żuchowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej w Toruniu. Służbę rozpoczął w 1998 roku w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Dwukrotny uczestnik misji w Iraku. Pełnił służbę w strukturze Eurokorpusu w Strasbourgu a także w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. W tym roku został wyznaczony na stanowisko w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. Płk Żuchowski zajmuje się teorią i praktyką analizy przestrzeni informacyjnej od 2009 roku.