Warsztaty 2019

Jak co roku w dzień poprzedzający konferencję – 11 września – odbędą się warsztaty.
Tematy tegorocznych warsztatów podamy wkrótce.