CALL FOR PAPERS

Call for Papers na Security Case Study 2024!

Zapraszamy do zgłaszania propozycji prelekcji na konferencję Security Case Study 2024. Termin na przesłanie swoich pomysłów upływa 16.06.2024 r.

Najlepsze propozycje zostaną zaprezentowane podczas konferencji 11.09.2024 r.

Zakres zagadnień:

 • Bezpieczeństwo i wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w obszarze cyberbezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych (Cloud Security)
 • Ochrona tożsamości (w tym tematyka PSD2)
 • Ochrona danych osobowych (w szczególności danych wrażliwych)
 • Zarządzanie kryzysowe w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym przypadki dotyczące kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, a w szczególności:
  • obserwowane kampanie malware
  • kampanie phisingowe
  • wpływ pandemii na branżę cyberbezpieczeństwa
  • aspekty cyberbezpieczeństwa pracy zdalnej
  • aspekty bezpieczeństwa narodowego
  • dezinformacja/fake news
 • Słabości systemowe i metody ich badania oraz współpraca z producentami w ich usuwaniu
 • Bezpieczeństwo oprogramowania (w tym bezpieczne tworzenie kodu)
 • Bezpieczeństwo kryptografii (w tym tematyka kryptografii kwantowej)
 • Bezpieczeństwo rozwiązań mobilnych
 • Najgroźniejsze ataki sieciowe 2023 i 2024 r.
 • Analiza złośliwego oprogramowania i metody wykorzystywania analiz
 • Bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i administracji publicznej
 • Informatyka śledcza

Zasady:

 • Zgłoszenia należy przesyłać na adres: [email protected] do 16.06.2024 r.
 • Zgłoszenie powinno zawierać:
  • tytuł proponowanej prelekcji
  • streszczenie (maksymalnie 3 000 znaków liczonych ze spacjami)
  • biogram autora
  • propozycję rodzaju wystąpienia (wykład ok. 30-minutowy lub warsztaty 1,5 h/ 2×1,5 h)
  • informacje, czy prezentacja była wcześniej wygłaszana oraz informacje o ewentualnych wcześniejszych prezentacjach (preferowane będą premierowe wystąpienia) 

Dodatkowe warunki

 • Nie przyjmujemy prezentacji dotyczących rozwiązań i usług komercyjnych. Zainteresowanych takimi prezentacjami zapraszamy do współpracy w charakterze partnera konferencji
 • Powyższa zasada dotyczy wszystkich reprezentantów podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w konferencji, z wyjątkiem kosztów podróży i noclegów
 • Wraz ze złożeniem wniosku autor wiąże się do przestrzegania terminów wymienionych poniżej.

Ważne terminy

 • Zgłoszenia do 16 czerwca 2024 roku
 • Ocena i wybór prezentacji – 15 lipca 2024 roku
 • Przesłanie ostatecznej wersji prezentacji – 23 sierpnia 2024 roku.

Wszystkich zgłaszających swoje propozycje prelekcji poinformujemy o wyborze.

Wszelkie pytania dotyczące zgłoszenia prezentacji prosimy kierować na adres: [email protected]

Czekamy na Wasze prezentacje!