KRZYSZTOF SZCZYPIORSKI

 

Szczypiorski

.
KRZYSZTOF SZCZYPIORSKI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Profesor nadzwyczajny

Krzysztof Szczypiorski jest profesorem Politechniki Warszawskiej (PW) zatrudnionym w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI). Jego zainteresowania naukowe obejmują: teorie obserwacji zmiany, bezpieczeństwo sieciowe, informatykę śledczą, biały wywiad oraz sieci bezprzewodowe. Posiada tytuł magistra inżyniera telekomunikacji (1997, z wyróżnieniem) oraz stopnie: doktora nauk technicznych (2007, z wyróżnieniem) i doktora habilitowanego nauk technicznych (2012) w zakresie telekomunikacji uzyskane na WEiTI PW. W 2013 ukończył studia podyplomowe z psychologii motywacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest także absolwentem Szkoły Biznesu im. Hassa na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, USA (2013). Twórca i kierownik centrum szkoleniowego International Telecommunication Union Internet Training Centre ustanowionego w 2003 roku. Kierownik grupy badawczej Network Security Group na PW. Kierował projektami fundowanymi przez: Siły Zbrojne USA (w tym Armię USA i Siły Powietrzne USA), Unię Europejska (FP7), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Fonds National de la Recherche (Luksemburg). Autor lub współautor ponad 180 publikacji, w tym ponad 130 artykułów, jednego patentu oraz ponad 50 referatów zaproszonych. Od ponad 20 lat pracuje jako niezależny konsultant w dziedzinie bezpieczeństwa sieciowego, telekomunikacji i informatyki, m.in. dla: Cisco, Hewlett-Packard, Kancelarii Sejmu RP, Ministerstwa Finansów, Oracle, Orange, Polkomtel, PwC, T-Mobile. Senior Member IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).