Klauzula informacyjna

ZGODNIE Z ART. 13 UST. 1 I UST. 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. INFORMUJĘ, IŻ:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń z siedzibą w Warszawie przy ulicy Branickiego 13, e-mail: kontakt(at)cybsecurity.org;

2) osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń jest Pan Cyprian Gutkowski, kontakt e-mail cyprian.gutkowski(at)cybsecurity.org;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy (związanej z udziałem w konferencji SCS 2020) i przedstawiania oferty handlowej i marketingowej na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

4) Pani/Pana dane w związku z formą konferencji, która odbywa się on-line w platformie Virbela zostaną przekazane Agencji Everitum, autoryzowanemu przedstawicielowi Virbela w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. F. Kleeberga 2, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; o numerze NIP: 5222427351, REGON: 014997554, w celu rejestracji uczestnika na w/w platformie. Agencja Everitum staje się administratorem Pani/Pana danych osobowych.

4a) w celu prawidłowego działania systemu rejestracji KONFEO odbiorcami Pani/Pana danych osobowych po rejestracji stają się:

 • Podmioty obsługujące monitorowanie poprawności działania systemu Konfeo:
  • New Relic, Inc. (188 Spear St, San Francisco, USA)
  • Rollbar, Inc. (51 Federal St, San Francisco, CA 94107, USA)
 • Podmioty obsługujące wysyłkę wiadomości e-mail:
  • Wildbit, LLC, marka Postmark (225 Chestnut St, Philadelphia, PA 19106, USA)
  • SendGrid, Inc. (1801 California Street, Denver, CO 80202, USA)
 • Dostawca usług hostingowych:
  • IQ PL Sp. z o.o. (ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk, Polska)
 • Podmiot obsługujący archiwizację kopii zapasowej bazy danych:
  • Amazon Web Services, Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA)
 • Podmioty monitorujące ruch internetowy:
  • Google LLC (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA)
 • Operatorzy płatności elektronicznych:
  • PayPro SA (PayPro) ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Poland

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji w tym profilowaniu;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Fundację Bezpieczną Cyberprzestrzeń przez okres 5 lat;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia umowy i skutecznego wejścia na teren konferencji SCS 2020.

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia (RODO) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia umowy i skutecznego wejścia na konferencję SCS 2020.