JERZY KOSIŃSKI

kosinski

Dr Jerzy Kosiński jest Członkiem Grupy Roboczej ds. Cyberprzestępczości Interpolu (podgrupa Counter forensics) oraz członkiem Grupy Eksperckiej ds. Cyberprzestępczości Europolu. W latach 2005 – 2006 był ekspertem w Multidyscyplinarnej Grupie ds. Przestępczości Zorganizowanej Rady Unii Europejskiej. W swojej działalności naukowej dr Kosiński skupia się na cyberprzestępczości oraz dowodach cyfrowych. Jest też organizatorem cyklicznych konferencji międzynarodowych: „Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej” oraz „Przestępczość z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych.

DR INŻ. JERZY KOSIŃSKI
WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

Adiunkt