CTF

SCS18 Capture The Flag


Początek:
13 września 2018 r
Koniec: 14 września 2018 r
Gdzie: podczas konferencji SECURITY CASE STUDY – Warszawa, na terenie hotelu Sound Garden

Organizatorzy – Polska Obywatelska Cyberobrona, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Nagrody – Dla zwycięzców nagrody pieniężne

1 miejsce – 7500 PLN
2 miejsce – 4500 PLN
3 miejsce – 1500 PLN

Format: on-site (offline)

Czas trwania – Konkurs odbędzie się w trakcie trwania konferencji. Rozpocznie się 13 września o godzinie 12:00 i potrwa do 14 września do godziny 12:00. System CTF będzie niedostępny pomiędzy 13 września (godzina 20:00) a 14 września (godzina 8:00).

Drużyny – Do konkursu mogą zgłaszać się dowolne drużyny składające się z osób, które zarejestrowały się na konferencję SCS18, w tym uczestnicy zarejestrowani na bezpłatną część konferencji. Rejestrowane są maksymalnie trzyosobowe drużyny. Każdy zawodnik może być zarejestrowany tylko w jednej drużynie. Zabroniona jest pomoc zewnętrzna. Drużyny uczestniczą w konkursie na koszt własny.

Logistyka – Konkurs odbędzie się w wydzielonej strefie na terenie hotelu Sound Garden, w którym odbywać się będzie konferencja SCS18. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji sieć WiFi, dostęp do gniazdek elektrycznych, stoliki i krzesła. Tak jak wszystkim innym uczestnikom konferencji SCS18, uczestnikom konkursu również przysługuje wyżywienie w czasie konferencji.

Rejestracja do konkursu: Rejestracja trwa do momentu rozpoczęcia konkursu.
Uczestnictwo drużyny należy zgłaszać za pośrednictwem poniższego formularza. Ponadto każdy z uczestników drużyny powinien zarejestrować się za pomocą formularza: https://www.securitycasestudy.pl/rejestracja

Kontakt (e-mail) – kontakt (at) cybsecurity.org