CALL FOR PAPERS

Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia na tegoroczną edycję SCS.
10 lipca przedstawimy wybrane prezentacje.

 

Call for Papers na Security Case Study 2023!

Zapraszamy do zgłaszania propozycji prelekcji na konferencję Security Case Study 2023. Termin na przesłanie swoich pomysłów upływa 31.05.2023 r.

Najlepsze propozycje zostaną zaprezentowane podczas konferencji 13.09.2023 r.

Zakres zagadnień:

 • Bezpieczeństwo i wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w obszarze cyberbezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwa rozwiązań chmurowych (Cloud Security)
 • Ochrona tożsamości (w tym tematyka PSD2)
 • Ochrona danych osobowych (w szczególności danych wrażliwych)
 • Zarządzanie kryzysowe w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym przypadki dotyczące kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, a w szczególności:
  • obserwowane kampanie malware
  • kampanie phisingowe
  • wpływ pandemii na branżę cyberbezpieczeństwa
  • aspekty cyberbezpieczeństwa pracy zdalnej
  • aspekty bezpieczeństwa narodowego
  • dezinformacja/fake news
 • Słabości systemowe i metody ich badania oraz współpraca z producentami w ich usuwaniu
 • Bezpieczeństwo oprogramowania (w tym bezpieczne tworzenie kodu)
 • Bezpieczeństwo kryptografii (w tym tematyka kryptografii kwantowej)
 • Bezpieczeństwo rozwiązań mobilnych
 • Najgroźniejsze ataki sieciowe 2022 i 2023 r.
 • Analiza złośliwego oprogramowania i metody wykorzystywania analiz
 • Bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej i administracji publicznej
 • Informatyka śledcza

Zasady:

 • Zgłoszenia należy przesyłać na adres: [email protected] do 31.05.2023 r.
 • Zgłoszenie powinno zawierać:
  • tytuł proponowanej prelekcji
  • streszczenie (maksymalnie 3 000 znaków liczonych ze spacjami)
  • biogram autora
  • propozycję rodzaju wystąpienia (wykład ok. 30-minutowy lub warsztaty 1,5 h/ 2×1,5 h)
  • informacje, czy prezentacja była wcześniej wygłaszana oraz informacje o ewentualnych wcześniejszych prezentacjach (preferowane będą premierowe wystąpienia) 

Dodatkowe warunki

 • Nie przyjmujemy prezentacji dotyczących rozwiązań i usług komercyjnych. Zainteresowanych takimi prezentacjami zapraszamy do współpracy w charakterze partnera konferencji
 • Powyższa zasada dotyczy wszystkich reprezentantów podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa
 • Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w konferencji, z wyjątkiem kosztów podróży i noclegów
 • Wraz ze złożeniem wniosku autor wiąże się do przestrzegania terminów wymienionych poniżej.

Ważne terminy

 • Zgłoszenia do 31 maja 2023 roku
 • Ocena i wybór prezentacji – 30 czerwca 2023 roku
 • Przesłanie ostatecznej wersji prezentacji – 25 sierpnia2023 roku.

Wszystkich zgłaszających swoje propozycje prelekcji poinformujemy o wyborze.

Wszelkie pytania dotyczące zgłoszenia prezentacji prosimy kierować na adres: [email protected]

Wyboru prezentacji dokona Rada Programowa w składzie:

Andrzej Bartosiewicz – CISO Poland
Mariusz Belka – ISSA Polska
Adam Haertle – Zaufana Trzecia Strona
Robert Kośla – Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń
Mirosław Maj – Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń / ComCERT SA
Tomasz Matuła
Krzysztof Szczypiorski – Politechnika Warszawska
Zuzanna Wieczorek – Techniska
Łukasz Wojewoda – Cyfryzacja KRPM

Czekamy na Wasze prezentacje!