Agenda 2017 – OLD

Wstępny program konferencji SCS 2017 podany zostanie wkrótce.

Tematyka wystąpień obejmie: bezpieczeństwo rozwiązań mobilnych, bezpieczeństwo aplikacji webowych, krytyczne ataki na infrastrukturę sieciową typu DDoS i APT, analizę złośliwego oprogramowania, zagadnienia informatyki śledczej, ochronę teleinformatyczną operatorów infrastruktury krtycznej i administracji publicznej, procesowe i organizacyjne aspekty cyberbezpieczeństwa a takżę strategiczne wyzwania ochrony cyberprzestrzeni oraz wiele innych.

Gwarantujemy, że program, zadowoli najbardziej wymagjących uczestników. Prelegenci przedstawią bardzo ważne tematy dla polskiego i międzynarodowego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, jak również techniczne aspekty bezpieczeństwa cybernetycznego, prezentacje w formule „case studies”

 

PONAD 60 PRELEGENTÓW, WŚRÓD NICH min.:

 

Vladimir BOBOR – TeliaCERT

Beata Biały – NATO Stratcom

Kamil BASAJ-  Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Kaspar CLOS – CERT Bund

HASHEREZADE – Malwarebytes

Adam HAERTLE – Zaufana Trzecia Strona

Jerzy KOSIŃSKI – Wyższa Szkoła Policji

Marike KAEO – Farsight Security

Aaron KAPLAN – CERT AT

Borys ŁĄCKI – Bothunters.pl

Dave MONNIER – Team Cymru

Richard LAMB – ICANN

Grzegorz POHORECKI

Michał SAJDAK – Sekurak.pl

Jarosław SORDYL – PSE SA

Krzysztof SZCZYPIORSKI – Politechnika Warszawska,

Remigiusz Żuchowski – Ministerstwo Obrony Narodowej