Speakers

Mikko HYPPÖNEN

Chief Resource Officer, F-Secure 

Mikko Hypponen is a cyber war veteran and the Chief Research Officer of F-Secure. He has written on his research for publications such as the New York Times, Wired and Scientific America and lectured at the universities of Stanford and Cambridge.
Follow Mikko on Twitter
http://twitter.com/mikko

MikkoHypponenSCS

John MATHERLY

Shodan.io

John Matherly is an Internet cartographer, speaker and founder of Shodan, the world’s first search engine for the Internet-connected devices. Printers, webcams, power plants and more have been found over time and the revelations have changed the way security and privacy on the Internet is perceived. Shodan is already seeing TVs, cell phones, traffic lights, ind ustrial controls, infrastructure plants and various home appliances pop up in the search results. And more of these Internet-of-Things devices are added each day as the world is becoming more connected. For the past years, he has been featured in the news on CNBC, CNN Money, Bloomberg, Washington Post, Forbes, Time and many others.

Follow John on Twitter:
https://twitter.com/achillean

JohnMatherlySCS

Marek BIEŃKOWSKI

Najwyższa Izba Kontroli

Prawnik, urzędnik państwowy, generał brygady Straży Granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej w latach 1997–2001, Komendant Główny Policji w latach 2005–2007.

Ukończył studia prawnicze w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Po studiach pracował jako prawnik w kurii biskupiej w Szczecinie. W latach osiemdziesiątych działał w opozycji. Był doradcą Mariana Jurczyka. Od 1993 pracował w Straży Granicznej. W latach 1993–1996 był komendantem oddziału Straży Granicznej w Szczecinie. W latach 1996–1997 był zastępcą Komendanta Głównego, a w latach 1997–2001 Komendantem Głównym Straży Granicznej. Po odwołaniu ze stanowiska Komendanta Głównego Straży Granicznej pracował jako doradca w Najwyższej Izbie Kontroli (2002–2005). 3 listopada 2005 powołany na stanowisko Komendanta Głównego Policji. 9 lutego 2007 podał się do dymisji. Od 10 lipca 2007 prezes firmy Orlen Ochrona Sp. z o.o. W 2008 powrócił do pracy w Najwyższej Izbie Kontroli, od sierpnia 2008 do lutego 2009 pełnił obowiązki dyrektora delegatury NIK w Lublinie. Obecnie jest dyrektorem Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK.

MarekBienkowskiSCS

Wojciech WIEWIÓROWSKI

Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

Doktor nauk prawnych. Początkowo redaktor, a następnie wydawca w wydawnictwach prawniczych. Następnie wykładowca w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji, a od 2003 r. adiunkt i kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2006 r. w administracji publicznej. Od 2008 r. dyrektor Departamentu Informatyzacji w MSWiA. Od 2010 r. członek Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, mediator w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, członek Komitetu ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA), członek rady programowej kwartalnika „Czas Informacji – Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce”, członek rady programowej „Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych”. Autor wielu opracowań, publikacji i wykładów z dziedziny ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii, informatyzacji oraz informatyki prawniczej. Naukowo zajmuje się przede wszystkim polskim i europejskim prawem nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, rolą systemów informacji prawnej, informatyzacją administracji publicznej, podpisem elektronicznym oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.

Follow Wojciech Wiewiórowski on Twitter:
https://twitter.com/W_Wiewiorowski

WojciechWiewiorowskiSCS

Alexandre DULAUNOY

CIRCL.LU

Alexandre encountered his first computer in the eighties, and he disassembled it to know how the thing works. While pursuing his logical path towards information security and free software, he worked as senior security network consultant at different places (e.g. Ubizen, now Cybertrust). He co-founded a startup called Conostix specialized in information security management, and the past 6 years, he was the manager of global information security at SES, a leading international satellite operator. He is now working at the Luxembourgian Computer Security Incident Response Team (CSIRT) called CIRCL in the research and operational fields. He is also lecturer in information security at Paul-Verlaine University in Metz and the University of Luxembourg. Alexandre enjoys working on projects where there is a blend of “free information”, innovation and a direct social improvement. When not gardening binary streams, he likes facing the reality of ecosystems while gardening or doing photography.

Follow Alexandre on Twitter:
https://twitter.com/adulau

A.Dulaunoy

Raphaël VINOT

CIRCL

Raphaël Vinot pracuje na stanowisku naukowca w zakresie bezpieczeństwa w Centrum Reagowania na Incydenty Komputerowe w Luksemburgu od 2012 roku. Raphaël chce podnieść poziom świadomości w zakresie IT użytkowników Internetu, aby uczynić go bezpieczniejszym dla każdego. Jego dzień pracy jest mieszanką analiz złośliwego oprogramowania i prac dochodzeniowych, z częstym użyciem Pythona, aby połączyć różne zadania w całość. Uwielbia się dzielić z innymi i uważa, że każdy powinien wnosić wkład do projektów opartych na wolnym oprogramowaniu.

Follow Raphaël on Twitter
https://twitter.com/rafi0t

R.Vinot

Adam HAERTLE

ISACA

Kierownik ds. bezpieczeństwa informatycznego w UPC Polska. Odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony informacji, w szczególności danych osobowych abonentów oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, wykrywanie i eliminowanie nadużyć zarówno korporacyjnych jak i abonenckich, współpracę z organami ścigania, funkcjonowanie mechanizmów kontrolnych w obszarze IT oraz ich zgodność z obowiązującymi regulacjami. W latach 2008 – 2009 członek Zarządu ISACA Polska, obecnie członek zarządu Cloud Security Alliance Polska. Autor nagrodzonych prezentacji na konferencjach Secure oraz SEMAFOR. Posiada kwalifikacje CISA i CRISC.

AdamHaertle

Beata BIAŁY

Stratcom

June 2016 – now NATO STRATCOM Centre of Excellence, Riga Senior Expert, Doctrine, Concept and Experimentation Branch
2015 – 2016 Ministry of National Defense Director of Public Affairs Department Vice president of StratCom Task Force Member of the Steering Committee of STRATCOM COE in Riga
2014 – 2015 Ministry of National Defense Minister’s Counselor, Public Affairs, StratCom Vice-president of StratCom Taks Force Member of the Steering Committee of STRATCOM COE in Riga
2010 – 2014 Ministry of Transport, Construction and Maritime
Economy of Poland
Department of Transport Policy and International Cooperati on Minister’s Counsellor, Coordinator for EU Affairs
2008 – 2010 Polskie Radio SA (Polish Radio SA), Deputy Director of Channel One

B.Biały

Dawid GOLAK

Team Lead of IT Security in Allegro Group

Team leader of IT Systems Security Allegro Group. In his work, in addition to managing security team focuses on the technical aspects of security, the security of web applications, infrastructure, maintenance incidents, ending with the analysis of malware. After hours runs marathons.

DawidGolakSCS

Mirosław MAJ

Prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Wiceprezes spółki ComCERT SA, której jest współzałożycielem. Wcześniej przez 15 lat związany był z NASK, kierował zespołem CERT Polska. Na co dzień blisko współpracuje z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa podejmując tematy z dziedziny ochrony infrastruktury krytycznej. Zaangażowany w wiele inicjatyw i projektów na rzecz bezpieczeństwa w sieci. W 2012 roku współorganizował i koordynował merytorycznie pierwsze w Polsce ćwiczenia z ochrony w cyberprzestrzeni – Cyber-EXE Polska 2012 kontynuowanych w roku 2013 i planowanych na rok 2014. Aktywnie uczestniczył w budowaniu nowych CERT-ów w Polsce i zagranicą (w tym polski i gruziński CERT rządowy oraz polski CERT wojskowy). Koordynował NATO-owski projekt CLOSER, dzięki któremu powstało wiele nowych CERTów w krajach postsowieckich (m.in. w Gruzji, Mołdawii, Armenii, Azerbejdżanie). Od wielu lat bardzo blisko współpracuje z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Jest autorem wielu materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa IT wykorzystywanych w kraju i zagranicą.

Follow Mirek on Twitter
https://twitter.com/MirekMaj

MiroslawMajSCS

Rafał KASPRZYK

Military University of Technology

Rafał Kasprzyk was commissioned as 2Lt. in 2004 and one year later received his M.Sc. Eng. degree after individual studying in DSS (Decision Support System) at Cybernetics Faculty as the 1st place graduate from Military University of Technology in 2005. He was promoted to the rank of Lt., Capt. and Maj. in 2008, 2010 and 2012 respectively. In 2012 he received Ph.D. degree in the field of computer science. He has worked as a lecturer at Cybernetics Faculty since 2005. He has participated in many scientific projects connected with combat simulation and crisis management. His main interest are graphs and networks theory, decision support systems, computer simulation, homeland security and cyber-security.

RafalKasprzykSCS

Marek GRAJEK

Independent writer

Marek Grajek is a cryptographer, journalist and historian. His professional experience covers several disciplines (cryptography and IT security, economics and finance), several sectors (finance and investment, IT, and consulting), several continents and cultures. History of cryptography represents one of his passions, culminating in his books presenting crucial crypto adventures of the XX century.

MarekGrajekSCS

Mateusz OLEJARKA

OWASP / SecuRing

Zawodowo zajmuje się testowaniem bezpieczeństwa aplikacji webowych oraz mobilnych. Wcześniej, po drugiej stronie barykady, jako programista brał udział w rozwoju i utrzymaniu platformy klasy BPMS wdrożonej w wielu polskich instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych. Od stycznia 2011 jest w zarządzie OWASP Poland, gdzie zajmuje się organizacją spotkań dotyczących bezpieczeństwa IT. Trener mający za sobą kilkadziesiąt przeprowadzonych szkoleń związanych z tworzeniem i testowaniem bezpieczeństwa oprogramowania. Prelegent m.in. 4Developers, Black Hat Asia, CONFidence, SEConference, Testing Cup, TestWell oraz spotkań OWASP.

Olejarka

Hasherezade

Independent researcher

Low and high level programmer, malware analyst. Blog writer at:
https://blog.malwarebytes.org/author/hasherezade/

Hasherezade

Dawid OSOJCA

ComCERT.pl

Specjalista bezpieczeństwa teleinformatycznego, członek zespołu ComCERT.PL, który świadczy usługi z zakresu reagowania na incydenty teleinformatyczne. Na swoim koncie ma udział w ważnych projektach bezpieczeństwa IT, takich jak tworzenie laboratorium dla analizy złośliwego oprogramowania dla podmiotów Administracji Państwowej czy stworzenie ćwiczeń dla członków zespołów reagujących na zlecenie Agencji ENISA. Uczestnik ćwiczeń Cyber Europe 2014, w których zespoł ComCERT.PL zajął pierwsze miejsce (ponad 100 uczestników z całej Europy).

DawidOsojca