Prelegenci 2018

Kamil BASAJ

Zajmuje się analizą przestrzeni informacyjnej poprzez identyfikowanie operacji informacyjnych, dezinformacyjnych i technik manipulacji stosowanych w „wojnie informacyjnej” toczącej się w przestrzeni mediów społecznościowych i polskojęzycznych serwisach www.

Jesper BERGMAN

 

Jeff CARPENTER

Mike D’AMBROGIA

Marcin DUDEK

ComCERT.pl

Specjalista bezpieczeństwa teleinformatycznego, członek zespołu ComCERT.PL, który świadczy usługi z zakresu reagowania na incydenty teleinformatyczne. Specjalizuje się w bezpieczeństwie przemysłowych systemów sterowania (ICS). Absolwent University of Warwick. Założyciel koła naukowego zajmującego się cyberbezpieczeństwem na Wojskowej Akademii Technicznej. Dwukrotnie nagradzany za znalezione błędy bezpieczeństwa w produktach Microsoftu. Razem z zespołem zdobył nagrodę za najlepszy dokument decyzyjny w przypadku konfliktu cybernetycznego w konkursie Cyber 9/12 Europe, organizowanym przez Atlantic Council.

Kamil Gapiński

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Absolwent ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2013 r. uczestnik międzynarodowych projektówdotyczących bezpieczeństwa, w tymbezpieczeństwa teleinformatycznego. Asystent projektu przy organizacji konferencji „Warsaw Security Forum 2014, 2015) ”. Koordynator programu „Cyberbezpieczeństwo” w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Inicjator programu badawczego „[cyber]securing Ukrainian Critical Infrastructure”, ufundowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Posiada doświadczenie w komunikacji biznesowej. Publicysta i komentator w pismach branżowych.

Cyprian Gutkowski

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń

Prawnik. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji), oraz podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji. Jest ekspertem w zakresie ochrony danych osobowych i miękkiego cyberbezpieczeństwa.

Adam HAERTLE

ISACA

Bezpiecznik z powołania i zamiłowania. Przez ostatnie kilkanaście lat odpowiadał za kwestie bezpieczeństwa informacji w UPC Polska. Od niedawna pełnoetatowy łowca zagrożeń, które czasem opisuje na swoim blogu. Zapalony prelegent i trener, bawiący i edukujący słuchaczy w kraju i zagranicą. Nie zorganizował swojejkonferencji tylko dlatego,że na każdej czuje się jak u siebie.

Hasherezade

Niezależny badacz

Magister inżynier informatyki. Od wieku nastoletniego pasjonuje się programowaniem i inżynierią wsteczną. Aktywnie bierze udział w życiu internetowej społeczności InfoSec, dzieląc się efektami swojej pracy –  m.in. tworząc programy freeware/open source oraz publikując artykuły techniczne.
Obecnie pracuje jako analityk złośliwego oprogramowania dla firmy Malwarebytes, oraz prowadzi własną działalność w branży.

PAULA JANUSZKIEWICZ

CEO i założyciel CQURE Inc.

Paula Januszkiewicz jest światowej sławy konsultantem ds. Bezpieczeństwa IT i testerem penetracyjnym, Enterprise Security MVP i trenerem (MCT). Paula jest założycielką i CEO CQURE. Jej serce i dusza należą do firmy, głęboko wierzy, że wysoka jakość i pozytywne myślenie są kluczem do sukcesu. W CQURE poświęciła się swojej pasji: Security Consulting. Zrealizowała setki projektów związanych z bezpieczeństwem, w tym dla organizacji rządowych, jest także czołową prelegentką na wielu znanych konferencjach, w tym Microsoft Ignite (prezentacja Pauli została oceniona jako najlepsza spośród 1 000 prelegentów), TechEd North America, TechEd Europe, TechEd Middle East, RSA, TechDays, CyberCrime itp. Paula jest pasjonatką dzielenia się swoją wiedzą z innymi. Prywatnie lubi badać nowe technologie, które przekształca na autorskie szkolenia. Ma dostęp do kodu źródłowego Windows, obecnie pracuje nad swoim projektem edukacyjnym – CQURE Academy – warsztaty bezpieczeństwa offline i online.

Jerzy KOSIŃSKI

dr hab. inż. Jerzy Kosiński — profesor nadzwyczajny Zakładu Cyberbezpieczeństwa Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Do 2018 pełnił służbę w Policji zajmując się cyberprzestępczością, dowodami cyfrowymi, białym wywiadem internetowym i naruszeniami własności intelektualnej w internecie. Autor wielu publikacji i wystąpień na konferencjach z zakresu swojej specjalności naukowej. Biegły sądowy z zakresu przestępczości komputerowej i kart płatniczych z listy Sądu Okręgowego w Olsztynie. Prowadził także szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla służb innych krajów (m.in. Armenia, Chiny, Mołdawia).

Aleksandra Kwiecińska

ComCERT.pl

Marcin KULAWIK

Mediarecovery

Specjalista informatyki śledczej w laboratorium informatyki śledczej Mediarecovery. Zajmuje się analizą danych, licencjonowaniem oprogramowania komputerowego w zakresie własności intelektualnej oraz sprawami związanymi z przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu. Autor prawie 350 ekspertyz sądowych. Uczestnik szkoleń i kursów organizowanych przez amerykańskie i niemieckie firmy specjalistyczne, m.in. X-Ways i Guidance Software (EnCase). Jest certyfikowanym audytorem wewnętrznym Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27001. Wielokrotnie brał udział w zabezpieczaniu danych komputerowych podczas operacji przeprowadzanych przez służby odpowiedzialne za zachowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.

Dawid OSOJCA

ComCERT

Specjalista bezpieczeństwa teleinformatycznego, członek zespołu ComCERT.PL, który świadczy usługi z zakresu reagowania na incydenty teleinformatyczne. Na swoim koncie ma udział w ważnych projektach bezpieczeństwa IT, takich jak tworzenie laboratorium dla analizy złośliwego oprogramowania dla podmiotów Administracji Państwowej czy stworzenie ćwiczeń dla członków zespołów reagujących na zlecenie Agencji ENISA. Uczestnik ćwiczeń Cyber Europe 2014, w których zespoł ComCERT.PL zajął pierwsze miejsce (ponad 100 uczestników z całej Europy).

Ireneusz Parafjańczuk

Artur PIECHOCKI

Ekspert Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się głównie w obsłudze klientów sektora internetowego oraz telekomunikacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych drogą elektroniczną, bezpieczeństwa informacji oraz domen internetowych.
Ekspert European Network and Information Security Agency (ENISA) w zakresie Regulatory & Legal, Privacy & Data Protection. Aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu popularyzację zagadnień prawnych dotyczących nowych technologii, ochrony danych osobowych, koordynując debaty publiczne z udziałem uznanych ekspertów. Współpracownik polskich oraz międzynarodowych organizacji: Council of European National Top-Level Registries (CENTR), ze szczególnym uwzględnieniem grupy prawnej i regulacyjnej tej organizacji, oraz Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN),
Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), w których od blisko 13 lat zajmował się zarówno bieżącą współpracą, jak i pracował w grupach roboczych i spotkaniach organizowanych przez te instytucje. Uczestniczył w spotkaniach Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), reprezentując sector member. Wieloletni członek grup roboczych Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), w tym Grupy Operatorów Telekomunikacyjnych oraz Komitetu Mediów Elektronicznych. Autor licznych wystąpień, wykładów, szkoleń i publikacji zarówno w Polsce jak i zagranicą, których główny temat stanowi prawo dotyczące nowych technologii, a w tym nazw domen internetowych, prawo telekomunikacyjne, a także ochrona własności intelektualnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w relacjach z podmiotami zagranicznymi, związanymi z organizacjami międzynarodowymi, dla których wykonywał ekspertyzy, dokumentację oraz uczestniczył w bieżących pracach grup roboczych.

Oliver Popov

 

Michał TATAR

Specjalista w zakresie analizy urządzeń mobilnych (Mobile Forensics).

Projekt leader zespołów zajmujących się wdrożeniami systemów typu MDM (Mobile Devices Management) w podmiotach biznesowych i sektorze publicznym. Realizuje autorskie projekty dla ENISA, Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji. Szkoleniowiec. Publikuje artykuły specjalistyczne w Magazynie Informatyki Śledczej i Bezpieczeństwa IT.

Foy Shiver

President and CEO of Woodstock Clinical Data Systems, Deputy Secretary-General of the APWG (Anti-Phishing Working Group)

Foy Shiver is President and CEO of Woodstock Clinical Data Systems, Deputy Secretary-General of the APWG (Anti-Phishing Working Group) and one of the founding directors of APWG.EU, a European foundation headquartered in Barcelona. In 2004 Mr. Shiver assumed management of operations of the nascent non-profit Anti-Phishing Working Group. He has helped develop this organization into a global industry, law enforcement and research group dedicated to countering the growing threat of electronic crime. In 2005, Mr. Shiver accepted the appointment as Deputy Secretary-General of APWG for which he is charged with cultivating the membership base around research, education and policy issues to fight cybercrime and electronically mediated fraud. In this role Mr. Shiver has worked since 2006 to grow APWG’s eCrime Research Summit into an annual event that has published 50+ peer reviewed cybercrime research papers through IEEE.  In that brief, he founded its scholarship program that is now funded, in large part, by the IEEE-SA.  In 2013 Mr. Shiver worked with APWG and CaixaBank in Spain to found the new European Foundation APWG.EU.  This foundation is harnessing resources focused on cybercrime research and education within the European Union and plays a leadership role in inspiring cybercrime research across the globe.

Karol Szczyrbowski

Marek Wrzosek

Adam Ziaja